Řízení talentů

Řízení talentů ve společnosti Bentley zahrnuje organizační postupy, programy a procesy, jejichž účelem je v pravý čas zaujmout, posilovat, rozvíjet, aktivizovat a mobilizovat správné lidi ve správných pozicích k dosažení podnikových cílů. Pro nás je důležité, aby vždy existoval vzájemně výhodný vztah mezi našimi kolegy a společností. Získáte cenné zkušenosti a rozšíříte svůj profil o nové dovednosti, zatímco společnost Bentley využije vašeho talentu k dosažení naší vize.


Profesní rozvoj

V plánech profesního rozvoje se odrážejí ambice kolegů, dovednosti, dispozice a potřeby společnosti. Ve spolupráci se svým manažerem budete hledat příležitosti k rozšíření vašich znalostí a dovedností takovým způsobem, který bude vyhovovat vašim zájmům a bude v souladu s podnikovými cíli. Kolegové ze společnost Bentley mají moc vzít svůj profesní rozvoj do vlastních rukou. Nabízíme posuzování způsobilosti, pracovní profily a plány vývoje, abychom mohli určit, co vám nejlépe vyhovuje, a motivační úkoly, mentorování a pracovní mobilitu, abyste uspěli!


Vzdělávání

Společnost Bentley vám poskytuje inspiraci a možnosti k dosažení plného potenciálu prostřednictvím kultury nepřetržitého vzdělávání. V organizaci jsou začleněny komplexní příležitosti ke vzdělávání a rozvoji ve formě učení při práci, formálního vzdělávání včetně certifikace a interních školení. Ve spolupráci s odborníky z oboru a z praxe se naučíte nové způsoby, jak rozšiřovat své dovednosti, přispívat k úspěchu v podnikání a pomáhat společnosti Bentley v podpoře světové infrastruktury.


Globální mobilita

Bentley je společnost s celosvětovou působností, nabízející příležitosti po celém světě. Budete mít možnost pravidelně spolupracovat s kolegy z různých zemí a kultur s různými pohledy na svět. Možná také získáte příležitost zúčastnit se našeho programu globální mobility, který dává kolegům šanci pracovat v jiné zemi, když jsou osobní potřeby v souladu s podnikovými. Máme letní programy pro mimořádně perspektivní, krátkodobé a dlouhodobé zaměstnance a možnosti přeložení do jiné země.