Kariéra

Staňte se součástí společnosti Bentley, kde jsou naši kolegové nejcennějším aktivem a motorem úspěchu společnosti!
PROČ SPOLEČNOST BENTLEY

Co nabízíme

Ve společnosti Bentley jsme jeden globální tým se společným cílem zlepšit světovou infrastrukturu. Bentley nabízí mnohem víc než jen pracovní pozice; budete pracovat v prostředí rozmanité globální organizace, kde se budete neustále učit i bavit!

Career Career Career

Naše kultura

Budete povzbuzováni k tomu, abyste kreativně přemýšleli, převzali iniciativu a předkládali INOVATIVNÍ nástroje a systémy, které inženýři využijí ke zlepšování kvality života rozvojem světové infrastruktury.


Budete mít příležitost OVLIVNIT globální komunity i svou místní komunitu, protože vás společnost Bentley bude motivovat k tomu, abyste následovali vlastní NADŠENÍ pro dobrovolnictví a pomoc druhým. INTEGRITA je pro naše kolegy základem pro budování důvěry a vzájemných vztahů a očekáváme, že projevíte integritu a dokážete, že jste důvěryhodní a spolehliví jako kolegové ve společnosti Bentley.

Rozmanitost
Globální rozmanitost

Budete mít prospěch z globální rozmanitosti při práci s kolegy z různých kultur, s různým zázemím a různými pohledy z více než čtyřiceti zemí světa. Snažíme se podporovat rozmanitost myšlenek. Naše týmy využívají talentů lidí z celého světa a téměř polovina našich kolegů má manažera z jiného kontinentu. Buďte součástí rozmanité globální organizace, kde se nikdy nepřestanete vzdělávat.

Spolupráce
Kultura spolupráce

Pro úspěch společnosti Bentley jsou zásadní týmy. Věříme, že naši kolegové v sobě navzájem probudí to nejlepší. Budete pracovat s některými z nejlepších odborníků v odvětví a využijete své silné stránky při práci s ostatními. Budete se účastnit teambuildingových aktivit s kolegy ze svého týmu, oddělení i celé pobočky. Naši kolegové také rádi budují vztahy účastí na akcích pořádaných společností.

Mobilita
Globální mobilita

Společnost Bentley je globální společnost s příležitostmi po celém světě. Budete mít pravidelně šanci spolupracovat s kolegy z různých zemí, kultur a s různými pohledy. Také můžete mít příležitost se zúčastnit našeho programu globální mobility, která dává kolegům příležitost pracovat v jiné zemi, pokud jsou v souladu osobní i obchodní potřeby.

Celkové odměny

Ve společnosti Bentley si vážíme našich kolegů a odměňujeme jejich tvrdou práci, která je motorem našeho úspěchu. Nezáleží na tom, ve které části světa se nacházíte – nabídneme vám atraktivní ucelený balíček odměn. Máme programy, které nám pomáhají chránit vaše stávající i budoucí fyzické, emoční i finanční zdraví.

Výkonnost
Odměňování za výsledky

Oceňujeme talent a přispění našich kolegů prostřednictvím pobídek, spot bonusů, odměn mimo cyklus a ročního zvyšování platů. To jsou jen některé ze způsobů, jakými odměňujeme naše kolegy za jejich individuální výkony. Pokud máte skvělé výsledky, zajistíme, abyste získali odměnu za své úsilí.

Benefity
Atraktivní balíček benefitů

Budete mít výhodu v podobě balíčku sekundárních benefitů, ať jste kdekoli na světě. Asistence ve vzdělávání, wellness programy a aktivity, rodičovská dovolená, prázdninový balíček a prázdninový rozvrh – to jsou příklady těchto globálních benefitů.

duševní pohoda
Duševní pohoda

Ve společnosti Bentley pečujeme o duševní pohodu našich kolegů a chápeme, že je zásadní pro kvalitu jejich osobního i pracovního života. Snažíme se vytvářet kulturu duševní pohody, která pozitivně přispěje k úspěchu našich kolegů a organizace jako celku.

Banner Banner Banner

Ucházet se o pracovní pozice

Prohlížet všechny pracovní pozice