AssetWise​

Bezpečné, spolehlivé, kompatibilní

Strategie digitalizace pro optimální výkonnost aktiv

Chytřejší práce při optimalizaci provozu a údržby

Název

Funkce

Benefity

Název

Správa lineárních sítí

Funkce
 • Správa komplexních informací o lineární silniční síti
 • Prostorové úpravy a segmentace sítě
 • Udržování přesného modelu sítě, který odráží změny
 • Zjednodušená extrakce a analýza dat
Benefity
 • Podpořte konzistenci dat, optimalizujte zdroje a snižte náklady
 • Lepší rozhodování pro zefektivnění provozu
 • Zajištění včasného a přesného odeslání HPMS
Název

Inspekce

Funkce
 • Optimalizace inspekcí mostů a souvisejících aktiv
 • Propojení dat o kontrole z více systémů/formátů
 • Provádění inspekcí na digitálním dvojčeti aktiv
 • Zjednodušená extrakce a analýza dat
Benefity
 • Optimalizace zdrojů, snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti
 • Získání holistického pohledu na důvěryhodné informace o aktivech
 • Přizpůsobení se měnícím se požadavkům
 • Zajištění včasných a přesných zpráv FHWA, SNBI, NBI a NBE
Název

Směrování SUPERLOAD

Funkce
 • Analýza trasy v reálném čase pro vozidla OS/OW
 • Ověření trasy na základě omezení a hodnocení mostů v reálném provozu
 • Dodržování pravidel a předpisů pro přepravu
Benefity
 • Snížení nákladů a úspora času
 • Zajištění bezpečné jízdy povolených vozidel
 • Zvýšení spolehlivosti a přesnosti informací o trase
 • Dodržování pravidel a předpisů pro přepravu

Správa lineárních sítí

Správa komplexních požadavků na dopravní síť

Jediný zdroj pravdy pro informace o aktivech napříč vaší silniční sítí umožňuje přijímání informovanější rozhodnutí, zlepšení bezpečnosti, snížení nákladů na údržbu a zajištění dodržování předpisů.
Manage Complex Transportation Network Requirements
Inspekce

Rychlejší, snazší a bezpečnější inspekce mostů

Rychlé zachycování, analýza a správa dat v terénu nebo v kanceláři, což umožňuje lepší rozhodování při práci na zajištění bezpečných, spolehlivých a vyhovujících infrastrukturních aktiv.
Make Bridge Inspections Faster, Easier, and Safer
Směrování SUPERLOAD

Spolehlivé a přesné směrování v případě vozidla nadměrné velikosti/hmotnosti

Zkraťte čas, optimalizujte trasy a zvyšte efektivitu díky ověření trasy v reálném čase, abyste zajistili přesnou a bezpečnou jízdu vozidel nadměrné velikosti/hmotnosti.
Reliable and accurate oversize/overweight routing