22 října, 2019

Společnost Bentley Systems představuje služby digitálního dvojčete AssetWise a služby digitálního dvojčete OpenUtilities pro aktiva a výkonnost sítě

Nová pohlcující služba aktiv (Asset Service) umožňuje 4D vizualizaci
a analytickou viditelnost pro “populární” digitální dvojčata

SINGAPUR – Konference Year in Infrastructure 2019 – 22. října 2019 – Společnost Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytoval komplexního softwaru a cloudových služeb digitálního dvojčete pro modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury dnes představil nové služby digitálního dvojčete pro aktiva a výkonnost sítě. Služba digitálního dvojčete AssetWise spojuje digitální kontext, digitální komponenty a digitální chronologii, aby poskytla pohlcující vizualizace a pokročilé analýzy pro širší podporu rozhodování a zlepšení výkonnosti aktiv infrastruktury. Služby digitálního dvojčete OpenUtilities používají digitální dvojčata ke konsolidaci, validaci a zarovnání GIS, modelování reality, výkonnosti, simulaci a další podnikové údaje, které jsou nutné k  efektivnímu řízení aktiv včetně elektráren, rozvoden a celých sítí. 

Alan Kiraly, senior viceprezident odd. aktiv a výkonnosti sítí spol. Bentley Systems, řekl, že “pro skutečné získání náhledů a jednání podle nich, což ovlivňuje výkonnost a spolehlivost aktiv infrasturktury a také sítí, které je spojují, musí digitální dvojčata kdykoli přinášet jasné, přesné fyzické a inženýrské údaje nejlépe ve 4D. Skrze přístupnost cloudových a webových služeb a naší open-source platformy poskytující pohlcující vizualizace a analytickou viditelnost umožňují služby digitálního dvojčete AssetWise všem uživatelům softwaru AssetWise i novým uživatelům rozšířit výhody přechodu na digitální inovace (going digital) mnohem srozumitelněji.”

Služby digitálního dvojčete AssetWise

Pohlcující služba iTwin Asset Service
Pohlcující služba iTwin Asset Service poskytuje pohlcující vizualizace a analytickou viditelnost v bohatém interaktivním digitálním 4D twin kontextu na podporu rozhodování s cílem udržet a zlepšit výkonnost infrastrukturních aktiv. Její cloudové a webové služby umožní vlastníkům/provozovatelům zpřístupnit infrastrukturní inženýrské informace širší veřejnosti a podat je mnohem srozumitelněji.

4D analytika AssetWise 
Software pro 4D analytiku AssetWise využívá pokročilé analýzy a strojové učení k poskytování náhledů do aktuálních podmínek a trendů a pro předpověď budoucí výkonnosti. Zdrojová data mohou obsahovat veškeré informace, které jsou pro AssetWise dostupné, včetně kontrol, pracovní historie a mimořádně rozsáhlých datových souborů, např. ze zařízení se systémem internetu věcí (loT). Výsledkům lze rozumět v kontextu digitálních dvojčat pomocí rozšířených funkcí sestavování grafů a tabulek.

Lineární analytika AssetWise 
Komplexnost lineárních prostředků obvykle ztěžuje vizualizaci a pochopení obrovského množství údajů souvisejících s těmito typy sítí. Software AssetWise pro lineární analytiku získává údaje z mnoha sledovaných zdrojů a s inženýrskou přesností je seřadí na místo a čas v lineární síti. Jakmile jsou údaje seřazené, mohou uživatelé pomocí knihovny pravidel pro zpracování údajů lineární sítě určit trendy a anomálie na železničních nebo silničních sítích. Software AssetWise pro lineární analytiku obsahuje vizualizační ovládací panel, který poskytuje uživatelům stálý přístup ke všem údajům v jakémkoli místě v síti. 


Digital iTwin OpenUtilities služby (ET, IT, OT) 
Energetické inženýrské sítě čelí modernizaci stárnoucí infrastruktury spolu s novými výzvami distribuovaných energetických zdrojů na okraji rozvodné sítě. Digital iTwin OpenUtilities služby (Služby digitálního dvojčete OpenUtilities) slučují, hodnotí a řadí inženýrské technologie (ET), IT a OT údaje včetně sítě GIS, modelování reality, výkonnosti, simulace a dalších podnikových údajů napříč obory a pracovními toky. Digital iTwin OpenUtilities služby umožňují organizacím určit problémy s kvalitou údajů, vizualizovat tyto problémy na mapě a vyřešit je pomocí chytrých pravidel a strojového učení. Předdefinovaný a uživatelsky rozšiřitelný ovládací panel a analytika poskytují náhledy a vizualizace pro digitální dvojčata OpenUtilities. 

Společně podstoupené digitální riziko pro aktiva a výkonnost sítě

(Se spol. Siemens) APM pro elektrárny urychluje digitalizaci elektráren a poskytuje inteligentní analytiku s řadou inovativních nabídek a řešení řízených služeb pro správu výkonnosti aktiv. 

(Se spol. Siemens) Digitální služby pro Brownfield T&D využívají služby digitálního dvojčete OpenUtilities pro existující odolnost rozvodny, propojující model rozvodny, kontext reality a údaje aktiv, které poskytují přístup k životně důležitým informacím, aby se zkrátily prostoje a usměrnila identifikace a řešení problémů, zejména tam, kde jsou rozvodny vzdálené a obtížně dosažitelné. 

(Se spol. Siemens) Řešení plánování a posouzení plánů DER OpenUtilities
Softwar spol. Bentley’ OpenUtilities Analysis, OpenUtilities DER Optioneering, a OpenUtilities Design Optioneering začleňují software PSS®SINCAL společnosti Siemens, řešení pro analýzu energetických systémů, které poskytuje plynule a průběžně aktualizované prostředí pro modelování a simulaci. Tato řešení umožňují vlastníkům/provozovatelům efektivněji modelovat síť s decentralizovanou energií aniž by ohrozili bezpečnost a spolehlivost.

##


O nabídce aktiv a výkonnosti sítě společnosti Bentley
Společnost Bentley Systems se zavazuje vylepšovat BIM a GIS skrze digitální dvojčata 4D infrastrukturního řízení aktiv a výkonnosti sítě. Software AssetWise a cloudové služby řídí geo-koordinované údaje modelování výkonnosti aktiv skrze operace a životní cyklus údržby aktiv infrastruktury a souvisejících sítí v dopravě, vodohospodářství, rozvodu energií a telekomunikací (OpenUtilities). Podniková řešení mohou kombinovat softwar AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability a SUPERLOAD. Všichni vlastníci infrastruktury mohou nakonec odhalit dříve skryté inženýrské údaje („dark data“) digitálních dvojčat výkonnosti aktiv, postupně zpřístupněné softwarem ’iTwin Services—včetně imerzivních aktiv, lineárních analýz, 4D analýz a cloudových služeb digitálního dvojčete OpenUtilities společnosti Bentley.

Tržní studie ARC Advisory Group’s Asset Reliability v roce 2019 jmenovala spol. Bentley Systems lídrem trhu APM a také jedničkou v oblastech dopravy, ropy, plynu a elektrické energie T&D. Tržní studie společnosti ARC ohledně nástrojů inženýrského plánování pro podniky, infrastrukturu a BIM provedená v roce 2019 rovněž zařadila společnost Bentley na 1. místo v oboru elektrických T&D a telekomunikacích. Z 500 vlastníků infrastruktury v žebříčku společnosti Bentley, využívá 24 z nejlepších 50 software AssetWise

Více informací o nabídce aktiv a výkonnosti sítě od společnosti Bentley:

www.bentley.com/AssetWise 

www.bentley.com/openutilities


O společnosti Bentley Systems 
Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury, včetně veřejně prospěšných prací, inženýrských sítí, průmyslových závodů a digitálních měst. Otevřené modelovací aplikace společnosti Bentley založené na MicroStation a její otevřené simulační aplikace urychlují integraci návrhů, nabídky ProjectWise a SYNCHRO zrychlují realizaci projektů a nabídka AssetWise zvyšuje výkonnost aktiv a sítí. Služby iTwin společnosti Bentley zahrnující projektování infrastruktury rozvíjejí BIM a GIS na 4D digitální dvojčata. 

Společnost Bentley Systems má více než 3500 zaměstnanců, vytváří roční příjmy ve výši 700 mil. USD ve 170 zemích a od roku 2014 investovala přes 1 mld. USD do výzkumu, vývoje a akvizic. Společnost od svého založení v roce 1984 setrvává ve většinovém vlastnictví svých pěti zakladatelů, bratrů Bentleyových. www.bentley.com

Bentley, logo společnosti Bentley, AssetWise, AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability, iTwin, MicroStation, OpenUtilities, ProjectWise, SUPERLOAD, a SYNCHRO jsou zapsané či nezapsané ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

    • digital twin industrial
    • digital twin transportation
    • digital twin industrial
    • digital twin transportation
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR