Náš rámec pro ESG

ENVIRONMENTAL

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  • Udržitelná infrastruktura
  • Klima a energie
  • Management životního prostředí

SOCIAL

SOCIÁLNÍ OBLAST
  • Rozmanitost, rovnost a začlenění
  • Vedení talentů
  • Zapojení komunity

ESG Overview Governance

SPRÁVA A ŘÍZENÍ
  • Etika a shoda s předpisy
  • Bezpečnost dat a ochrana osobních údajů
  • Správa a řízení ESG

Náš vliv: ES(D)G

Vyslechněte si ředitele společnosti ESDG Rodriga Fernandese na téma Posílení cílů udržitelného rozvoje a jeho pohledu na to, jak infrastrukturní komunita přispívá k pokroku v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN.

Pokroky v udržitelné infrastruktuře

28 mil.

Inženýři infrastruktury

Podle společnosti Cambashi je na světě 28 milionů inženýrů, kteří pracují v oblasti infrastruktury. Jedná se o muže a ženy, kteří zastávají pozice stavebních, pozemních a geotechnických inženýrů. Každý den pracují na rozvoji infrastruktury a zlepšování kvality našeho života.


Infrastructure Engineers

3 b. $

Roční investice do infrastruktury

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje, že ke splnění cílů OSN v oblasti klimatu a rozvoje jsou každoročně vyžadovány až 3 biliony dolarů přírůstkových ročních investic do infrastruktury.
Annual Infrastructure Investment

17

Cíle udržitelného rozvoje OSN

17 cílů udržitelného rozvoje OSN představuje globální výzvu k akci, „společný plán míru a prosperity pro lidi a planetu pro současnost i budoucnost“. Udržitelná a odolná infrastruktura je základním a zásadním přispěvatelem k dosažení těchto cílů. Naše odborné znalosti v oblasti infrastruktury jsou naším největším přínosem pro udržitelný rozvoj a budeme informovat o tom, jak naši uživatelé využívají naše technologie k dosažení pokroku při plnění těchto cílů.
Sustainable Development Goals

CLEAN ENERGY TRANSITION
PŘECHOD NA ČISTOU ENERGII

Power Generation Engineering and Services Company

Budování jednoho z největších solárních parků na světě

CLIMATE ACTION & RESILENCE
KLIMATICKÉ AKCE A ODOLNOST

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.

Hledání možností, jak zabránit záplavám v městské oblasti

HEALTHY COMMUNITIES
ZDRAVÉ KOMUNITY

Bay Area Air Quality Management District

Zlepšení kvality ovzduší a zdraví velkého amerického města

LAND & WATER RESOURCES
POZEMNÍ A VODNÍ ZDROJE

Advisian

Poskytování čisté vody 750 000 uprchlíků

YII Infrastructure Yearbook 2021 

Infrastructure Yearbook

Infrastructure Yearbook každoročně představuje nejvýznamnější infrastrukturní projekty z celého světa. Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si naši nejnovější digitální ročenku Infrastructure Yearbook. Nebo požádejte o tištěnou kopii.

Prozkoumejte další ročenky Infrastructure Yearbook