Zajištění důvěryhodných informací pomocí digitálních dvojčat

pro města

Rozvoj GIS a BIM směrem k 4D digitálním dvojčatům

Proč města potřebují digitální dvojčata

  • Sdílení důvěryhodných informací napříč městskými odbory a s využitím ekosystému návrhu a výstavby k podpoře infrastruktury od plánování až po realizaci
  • Sjednocení a integrace více zdrojů dat v silech
  • Systematické sledování, správa a vizualizace změn
  • Vytváření užitečných poznatků pro hlavní rozhodující osoby
  • Možnost vzniku vysoce výkonných a spolupracujících týmů
  • Zapojení všech zúčastněných stran i veřejnosti

Vaše cesta k digitálnímu dvojčeti

Dobrou zprávou je, že vaše město již má neuvěřitelné množství dat. Ukážeme vám, jak tato data federovat a propojit je s modelem reality vašeho města a zpřístupnit je všem zúčastněným stranám. Ukážeme vám, jak tato data spravovat, abyste mohli sledovat změny v průběhu času. A také vám pomůžeme začít nejprve s případy použití a prioritami, které jsou dnes pro vaše město nejdůležitější.


Vytváření digitálního kontextu

Přidejte inteligentním sémantickým modelům reálný digitální kontext a vytvořte digitální dvojče v areálu nebo ve městě. Více informací


Federace dat

Minimalizujte informační sila prostřednictvím otevřeného a propojeného datového prostředí. Toto je výchozí bod pro povolení pracovních postupů digitálních dvojčat. Více informací


Územní plánování a vizualizace projektu

Díky digitálnímu kontextu a digitálnímu dvojčeti v měřítku měst máte lepší nástroje na územní plánování a zapojení zainteresovaných stran. Více informací


Odolnost měst vůči povodním

Digitální dvojčata vám pomohou modelovat, simulovat a analyzovat odolnost vůči povodním pro vaše staveniště, váš areál nebo město. Více informací

Digital Twins