Going Digital ve městech


Využití digitálních dvojčat od konceptu po provoz

Zrychlení tempa pomocí digitálních dvojčat

Digitální dvojčata předefinují způsob, jakým plánujete a spravujete městskou infrastrukturu a jak spolupracujete a komunikujete s vlastníky aktiv a budov, vládními agenturami, developery a veřejností. Představte si, jak vám digitální dvojčata mohou pomoci efektivně plánovat a vizualizovat v měřítku daného areálu nebo města, optimalizovat davy a dopravní mobilitu, rozvíjet strategii zabezpečení proti povodním, řídit projekty veřejných prací a podpořit vše, co děláte, abyste zajistili vysoce kvalitní život obyvatel.


Trychtýř

Zvyšte efektivitu díky víceoborovým pracovním tokům napříč jednotlivými odbory na městském úřadě a s inženýrským ekosystémem.

Integrace

Umožněte inženýrským a vývojářským dodavatelským řetězcům plnit cíle projektu a komunikovat s městy a veřejností.

Výkonnost

Zlepšete výkonnost aktiv a jejich odolnost prostřednictvím rozhodnutí založených na datech, prediktivní analýze a simulaci.

Malajská vláda

Helsinky

Helsinky si kladou za cíl stát se nejfunkčnějším městem na světě, což vyžaduje zaměření na digitální pokrok s digitálními dvojčaty.

Více informací
Aecom

Čcheng-tu

Digitální dvojčata v měřítku měst pomáhají projektantské firmě podporovat rozsáhlý, víceoborový projekt zlepšování silnic a veřejných služeb ve městě.

Více informací
Illinos

Kalasatama

Digitální dvojčata v měřítku měst zlepšují plánování a zapojení zúčastněných stran a podporují inovace pomocí laboratoře SmartKalasatama Lab.

Více informací
Cities Cities Cities

Zcela nová studie 167 měst na 6 kontinentech ukazuje, že spojení chytrých měst a udržitelnosti je receptem, který umožňuje městům prosperovat a růst. Přečtěte si, jak se města mění, aby mohla čelit novým výzvám a zvyšovat blahobyt a ekonomickou prosperitu svých občanů tím, že se zaměřují jak na cíle udržitelného rozvoje, tak na iniciativy chytrých měst, které jim mohou pomoci dosáhnout těchto cílů dříve a hospodárněji. Stáhněte si bezplatnou zprávu ještě dnes. .