Zajištění důvěryhodných informací pomocí digitálních dvojčat

pro železnice a přepravu

Zlepšování BIM v oblasti železnic a přepravy prostřednictvím digitálních dvojčat

Proč vlastníci a provozovatelé železnic a přepravy potřebují digitální dvojčata

  • Umožněte svému dodavatelskému řetězci splnit projektové a provozní cíle
  • Sjednocení a integrace více zdrojů dat v silech
  • Systematické sledování, správa a vizualizace dopadu změny
  • Vytvářejte užitečné poznatky pro klíčové rozhodující osoby
  • Umožněte vznik vysoce výkonných a spolupracujících týmů
Digitální železnice

Vizualizace infrastrukturních aktiv, sledování změn v průběhu času a analýza s cílem optimalizovat realizaci projektu a výkonnost aktiv.

Digitální dvojčata infrastruktury společnosti Bentley kombinují inženýrská data, data reality a data IoT za účelem holistického zobrazení vašich infrastrukturních aktiv. Vizualizace a analýza vám pomohou zkvalitnit rozhodování a dosáhnout tak lepších výsledků.


Služby digitálních dvojčat iTwin

Tvorba, vizualizace a analýza digitálních dvojčat infrastruktury

Více informací

Služby digitálního dvojčete AssetWise

Přehled o výkonnosti díky inteligentním analytickým nástrojům

Více informací 
twin rail twin rail