Going Digital v oblasti železnic


Využívání digitálních dvojčat od plánování až po realizaci

Zrychlete své tempo pomocí digitálních dvojčat

Digitální dvojčata přináší novou definici toho, jak je navrhována, sestavována a provozována železniční a přepravní infrastruktura. Představte si, jak dobře by se dala nějaká trasa udržovat, kdyby se digitální záznamy vždy synchronizovaly s jejím fyzickým protějškem. Kdyby si víceoborové týmy projektantů mohly bez problémů vyměňovat data a předávat data připravená k výstavbě kolegům na staveništi. Kdyby senzory na aktivech napříč sítí dodávaly provozní informace v reálném čase na podporu aktivit údržby.


image image image

Rozhovory TwinTalks – Železnice a přeprava

Zjistěte prostřednictvím rozhovorů a panelových diskusí, jak přední organizace proměňují vizi digitálních dvojčat na železnici ve skutečnost - nově definují osvědčené postupy v oboru, aby zajistili lepší zítřek.