• Produkty

  Software pro rozvoj infrastruktury

Software pro profesionály z oblasti infrastruktury

Pomocí aplikací a služeb pro konkrétní obory, které zlepšují spolupráci a informační mobilitu v rámci celého týmu, budete moci zvýšit produktivitu navrhování, výstavby i provozování, komplexněji spolupracovat a realizovat lepší infrastrukturní projekty z hlediska udržitelnosti.  Každý produkt se zaměřuje na potřebné specifické možnosti pro inženýry, architekty, dodavatele, inspektory, státní správu, instituce, veřejné služby, vlastníky/provozovatele a široké spektrum rolí v oblasti infrastruktury. 

Společné prostředí pro realizaci komplexních projektů umožňuje vašim týmům produktivně sdílet a integrovat modelovací a dokumentační postupy napříč obory bez ohledu na velikost a složitost projektů.  Účastníci vašeho projektu mohou po celý životní cyklus přesně, snadno a bez narušování přistupovat k obsáhlým datům a geometriím a spravovat je bez ohledu na konkrétní formát. Týmy pracující na projektech mají k dispozici podobně personalizované prostředí s možnostmi a studijními materiály, které jsou poskytovány v osobním, projektovém a podnikovém kontextu.  Se svými týmy můžete přijímat lepší rozhodnutí s okamžitou zpětnou vazbou a jasným přehledem, kterého se dosahuje prostřednictvím celkové transparentnosti informací o návrhu a výkonnosti projektu.

Projděte si široké portfolio produktů Bentley podle produktové řady, značky nebo oboru, abyste objevili možnosti, které budou vyhovovat vašim potřebám.


Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about our products?

Contact Sales
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací
Vyhledávání produktů
Vyberte produktovou řadu
  • Výkonnost aktiv
  • Analýza mostů
   • stub_Palmetto-Section-Florida_Finely_PurchasedPhoto-from-Robert-Holmes
    OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
   • OpenBridge Design Stub
    OpenBridge Designer
    Ucelený produkt pro vytváření interoperabilních fyzických a analytických modelů, které lze použít po celou dobu životního cyklu ocelových a betonových mostů.
   • Stub_LARSBridge_290x163
    LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.
  • Navrhování budov
  • Projektování pozemních staveb
   • OpenRail ConceptStation
    OpenRail ConceptStation
    Vytvořte koncepční návrh dráhy včetně geometrie kolejnic, elektrifikace, tunelů a mostních konstrukcí pro zhodnocení více možností během fáze plánování a předběžné nabídky. Navrhujte efektivněji, identifikujte vysoce rizikové položky a minimalizujte náklady.
   • OpenRail Designer
    OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
   • OpenRail Overhead Line Designer
    OpenRail Overhead Line Designer
    Přinášíme 3D do světa nadzemního trolejového vedení a díky informacím o aktivech pro celý životní cyklus měníme pracovní toky z tradiční produkce plánů na vývoj digitálních dvojčat.
   • stub_OpenRoadsConcept
    OpenRoads ConceptStation
    Vytvářejte konceptuální návrhy silnic a mostů pro vyhodnocení více volitelných možností během fáze plánování a před podáním cenové nabídky na váš projekt. Navrhujte efektivněji, stanovte položky s vysokým rizikem a minimalizujte náklady.
   • SLC_Road_Stub_290x163_0516
    OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.
   • SignCAD
    SignCAD
    Navrhujte přesné dopravní značení během několika minut
   • Stub_ist_57009148_EngineersTablet_3XL
    OpenRoads Navigator
    Získejte náhled do projektů pozemních staveb v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • Stub_ist_4160806_LandAerial_L
    OpenSite
    Rychle vytvářejte, revidujte a optimalizujte návrhy stavenišť bez námahy a s nízkými režijními náklady na vaše projekty terénních úprav.
   • OpenSite Designer
    OpenSite Designer
    OpenSite Designer je komplexní aplikace pro návrhy stavenišť pro rychlé modelování a analýzu projektů návrhů stavenišť, která svými funkcemi přesahuje všechny možnosti dříve dostupné v nástrojích Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite a Bentley topoGRAPH.
   • OpenBridge Design Stub
    OpenBridge Designer
    Ucelený produkt pro vytváření interoperabilních fyzických a analytických modelů, které lze použít po celou dobu životního cyklu ocelových a betonových mostů.
   • stub_Palmetto-Section-Florida_Finely_PurchasedPhoto-from-Robert-Holmes
    OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
   • SignTRACK
    SignTRACK
    Automatizace inventarizace, správy a výroby dopravního značení
   • SignCAD Cone Zone
    ConeZONE
    Navrhujte bezpečnější pracovní zóny během minut namísto hodin
  • Výstavba
  • Digitální dvojčata
  • Geotechnické inženýrství
   • OpenGround Cloud
    OpenGround Cloud
    OpenGround Cloud is a secure enterprise cloud collaboration platform for geotechnical data management, which empowers teams with access to current and historical project data in a dynamic cloud-based environment.
   • PLAXIS
    PLAXIS 3D WorkSuite
    Proveďte u svého dalšího geotechnického projektu 3D analýzu deformace a stability pomocí PLAXIS 3D WorkSuite, balíčku konečných prvků a mezní rovnováhy, který zahrnuje specializované funkce pro analýzu otřesů a podzemních vod.
   • PLAXIS
    PLAXIS 2D WorkSuite
    Provádějte u geotechnických projektů 2D analýzu deformace a stability pomocí PLAXIS 2D WorkSuite, výkonného balíčku konečných prvků a omezené rovnováhy, který zahrnuje specializované funkce pro analýzu otřesů, podzemních vod a tepelného toku.
   • SVDESIGNER
    PLAXIS Designer
    Řešení pro sestavování geotechnických modelů zkracuje dobu potřebnou pro návrh a analýzu pomocí inženýrských zemních konstrukcí, konstrukcí, topologie, vrtu a dat o vodě.
   • PLAXIS
    PLAXIS 3D
    Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.
   • Plaxis
    PLAXIS 2D
    Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.
   • SoilVision
    PLAXIS LE
    Vylepšete 2D nebo 3D analýzu stability svahu s omezenou rovnováhou o analýzu napětí nebo odhad toku podzemní vody s nenasyceným prosakováním.
   • PLAXISMoDeTo
    PLAXIS Monopile Designer
    Vylepšete své návrhy pro monopilní základy pomocí PLAXIS Monopile Designer a snižte náklady na větrné farmy.
   • stub_TS_137424341_CoreSamples_L
    gINT Professional
    Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
   • stub-LEAP_geotech_iSt_48315300_XL_borehole-for-concrete-testing
    gINT Professional Plus
    Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
   • Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
    gINT Logs
    Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
   • gINT Collector
    gINT Collector
    Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.
   • HoleBase
    HoleBASE
    HoleBASE vám pomůže udržet si kontrolu nad daty vašeho geotechnického projektu a zjednodušit výkazy ve všech fázích průzkumu staveniště.
   • KeyLogbook
    KeyLogbook
    KeyLogbook poskytuje jednoduché integrované řešení, které zaručuje zachycení důležitých dat u zdroje a eliminuje dvojitou manipulaci s daty, což ušetří každý den hodinu práce a snižuje riziko chyby dat.
   • KeyLAB
    KeyLAB
    KeyLAB je přední systém správy laboratoře vytvořený speciálně pro geotechnické a stavební laboratoře.
  • Hydraulika a hydrologie
   • stub_ts_152538824_WaterTower_L
    WaterGEMS
    WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
   • stub_Manhole_Overflowing
    SewerGEMS
    SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
   • OpenFlows FLOOD
    OpenFlows FLOOD
    Aplikace OpenFlows FLOOD poskytuje vysoce kvalitní řešení pro modelování posouzení rizika povodní a účinný návrh opatření ke zmírnění takových rizik.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterSight
    OpenFlows WaterSight kombinuje SCADA, GIS, hydraulické modelování a informace o zákaznících do jediného interoperabilního řídicího panelu.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS je řešení na podporu rozhodování o provozu v reálném čase a rozhodování o různých možnostech distribuce a zásobování městského vodovodu.
   • Hydraulics computer program
    OpenFlows SewerOPS
    OpenFlows SewerOPS je podpůrné řešení v oblasti přijímání provozních rozhodnutí v reálném čase a rozhodování o různých možností odvádění a nakládání s odpadními vodami.
   • stub-watermain_Break
    HAMMER
    HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
   • stub_shstck_219537715_pipe-valve-water-connection-on-industry
    WaterCAD
    WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
   • stub-SewerCAD
    SewerCAD
    Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
   • stub-CivilStorm
    CivilStorm
    CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
   • stub-StormCAD
    StormCAD
    StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
   • stub_PondPack
    PondPack
    Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
   • stub-CulvertMaster
    CulvertMaster
    CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
   • stub-StormDrain
    FlowMaster
    FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.
  • Mine Design
  • Software pro simulaci a analýzu mobility
   • Cube
    Cube
    Cube je komplexní a mocný softwarový systém na bázi skriptů určený k vytváření a aplikování komplexních modelů a simulací systémů využití území dopravou. Používá se na více než 2500 místech po celém světě k testování a předpovídání dopadů alternativních plánů a strategií.
   • CUBE Land
    CUBE Avenue
    CUBE's ‘in-between’, or mesoscopic, transportation solution allows you to specify the level of detail for vehicle, time, and network inputs.
   • CUBE Avenue
    CUBE Land
    CUBE Land is an econometric land-use allocation model that brings realistic land-transport interactions into the modeling process.
   • CUBE Cargo
    CUBE Cargo
    CUBE Cargo models freight movement to understand the impacts of commodity flows and influence decisions on future infrastructure changes.
   • CUBE Dynasim
    CUBE Dynasim
    CUBE Dynasim is there to help you recreate what you see on the street; it is the most accurate method for modeling every detail of traffic operations.
   • Citilabs
    Sugar
    Navrhovat, posuzovat a upřednostňovat systémy mobility v dopravě a hospodářském rozvoji.
   • Streetlytics
    Streetlytics
    Streetlytics měří a zvažuje miliardy pozorovaných cest a na základě toho poskytuje podrobnou analýzu dnešního cestování z místa na místo pro každý úsek silnice ve Spojených státech a v Kanadě.
  • Modelování a vizualizace
   • stub_ist_40825860_EngDraw_L
    MicroStation PowerDraft
    Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
   • stub-LumenRT_WSDOT
    Bentley LumenRT
    Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
   • stub_ist_22864121_Blueprint_L
    Bentley View
    Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
   • stub-iSt_26135374_L_sailor-with-binoculars-on-sailboat
    Bentley DGN Reader for Windows
    Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
   • stub-ist_17231789_Binary_Code_M_iModelOBC
    i-model ODBC Driver
    Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.
   • Stub_ist_54528934_BusTeamWorking_2XL
    Bentley Configuration Explorer
    Používejte tuto administrativní aplikaci pro správu a diagnostiku aplikací Bentley na základě snadného zkoumání a kontroly konfiguračních souborů a proměnných.
   • MicroStation
    MicroStation
    Modelujte, dokumentujte, získávejte a zobrazujte architektonické, inženýrské, mapovací, stavební a provozní informace návrhů s využitím výkonu a flexibility potřebnými pro nejnáročnější projekty.
  • Konstrukční analýza pro námořní stavitelství
   • stub_MC_CPOC_26090983
    MOSES
    Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
   • stub_ist_7809800_FastSupplyVessel_L
    MAXSURF
    Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
   • PLAXISMoDeTo
    PLAXIS Monopile Designer
    Vylepšete své návrhy pro monopilní základy pomocí PLAXIS Monopile Designer a snižte náklady na větrné farmy.
   • Stub-170627031_OffshoreRig_L
    SACS Offshore Structure
    Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.
   • stub_windturbine_290x162
    SACS Wind Turbine
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
   • Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
    SACS Fatigue
    Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.
   • SACS Collapse plastic analysis software
    SACS Collapse
    Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.
   • Stub_ist_33217226_offshore_XL
    SACS Pile Structure Design
    Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.
   • CloudServices
    Cloudové služby SACS
    Využijte výhod výpočetních, datových a kolaborativních funkcí cloudu. Pracujte více, lépe a rychleji.
   • Offshore Wind
    OpenWindPower Floating Platform
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin plovoucích větrných farem.
  • Analýza zatížení potrubí a tlakových nádrží
   • Autopipe - Piping Design and Analysis Software
    AutoPIPE
    Urychlete navrhování potrubí a zajistěte shodu s mezinárodními normami.
   • Nuclear Piping Design and Analysis Software
    AutoPIPE Nuclear
    Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.
   • AutoPIPE Vessel
    AutoPIPE Vessel
    Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
   • Equipment cables and piping
    AutoPIPE Advanced
    Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.
  • Navrhování technologických celků
   • Stub-iStock_000037314084_Large
    Bentley PlantWise
    Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.
   • stub_459366075_Pipes
    OpenPlant Modeler
    Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.
   • stub_459334891
    OpenPlant PID
    Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.
   • stub_ist_4362669_ProcessPlant_L
    OpenPlant Isometrics Manager
    Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.
   • stub_pipes
    OpenPlant Orthographics Manager
    Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.
   • Stub-iStock_000023697122_Double
    OpenPlant Support Engineering
    Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.
   • stub_000032594526
    Bentley Raceway and Cable Management
    Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.
   • stub_iStock_000037856750_XXXLarge
    AutoPLANT Modeler
    Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.
  • Dodání projektu
  • Modelování reality
   • Image courtesy of City of Helsinki
    ContextCapture
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z obvyklých fotografií.
   • Stub-Nagoya
    ContextCapture Center
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely jakékoli velikosti pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z digitálních fotografií.
   • Cloudová služba ContextCapture Processing Service
    Vytvořte rychle podrobné a přesné 3D modely z jednoduchých fotografií pro použití při návrhu, konstrukci nebo provozu.
   • Mobilní aplikace ContextCapture
    Mobilní aplikace ContextCapture
    Snadno použitelná mobilní aplikace, která generuje a zobrazuje 3D modely z fotek pořízených pomocí telefonu nebo tabletu.
   • stub-Acute3Dviewer
    Acute3D Viewer
    Pomocí software Acute3D Viewer můžete snadno prohlížet a přesně měřit sítě reálného stavu jakéhokoli měřítka vytvořené pomocí software Bentley ContextCapture.
   • stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
    Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
   • stub_MollerCentre_1
    Bentley Pointools
    Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů
   • Orbit 3DM Cloud
    Orbit 3DM Cloud
    Orbit 3DM Cloud je cloudová služba, která umožňuje publikovat neomezené množství rovinných a panoramatických snímků, sítí a mračen bodů vašich dat mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).
   • Orbit 3DM Content Manager
    Orbit 3DM Content Manager
    Orbit 3DM Content Manager umožňuje odborníkům na sběr dat snadno optimalizovat a spravovat obrovské množství snímků, mračen bodů a dat 3D mapování z různých zdrojů, po zachycení reality a před zahájením produkce, a jejich sdílení s klíčovými zainteresovanými subjekty.
   • Orbit 3DM Feature Extraction
    Orbit 3DM Feature Extraction
    Orbit 3DM Feature Extraction usnadňuje import dat mapování a šetří čas při exportu pohledů a objektů nebo vytváření přesných zpráv pomocí šablon vyladěných pro každé nastavení vozidla.
   • Orbit 3DM Publisher
    Orbit 3DM Publisher
    Orbit 3DM Publisher umožňuje publikovat neomezené množství klasických nebo panoramatických snímků, sítí a mračen bodů vašich dat mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).
   • stub_000026294818
    Integrace návrhu ProjectWise
    Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

   • Procureware
    ProjectWise ProcureWare
    ProcureWare je integrovaný systém pro veřejné zakázky pro správu dodavatelů, e-sourcing a řízení smluv. Systém umožňuje organizacím řídit efektivitu procesů a úspory nákladů v celém životním cyklu zakázky.
   • OpenCities Planner
    OpenCities Planner
    Design, visualize, and communicate digital cities
  • Strukturální analýza
   • 1623_DAM_Stub_Nightscape_290x163_0715
    Structural Enterprise
    Používejte, co chcete, kdy chcete, díky naší nízkonákladové sadě aplikací STAAD, RAM a Microstran k navrhování velkých i malých projektů.
   • 1623_DAM_Stub_Manhattan_290x163_0715
    Integrované strukturální modelování
    Maximalizujte interoperabilitu mezi vašimi konstrukčními produkty, projekty a pracovníky.
   • Structural Analysis software - Petrochemical Plant
    STAAD.Pro
    Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.
   • stub_ThinkstockPhotos-480678085
    STAAD Advanced Analysis
    Řešte nejkomplexnější konstrukční a analytické problémy, včetně velkých nebo komplikovaných modelů, přidáním našeho modulu rozšířené analýzy do portfolia STAAD.
   • Stub_ist_4490924_Concrete_3XL
    RCDC
    Provádějte robustní návrhy a analýzy betonových konstrukcí pro sloupy, nosníky, stěny a podlahy v souladu s globálními konstrukčními normami.
   • Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
    STAAD.Foundation Advanced
    Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.
   • stub_155945762
    Microstran
    Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí naší univerzální aplikace pro strukturální analýzu s integrovanými návrhy ocelových konstrukčních dílů a spojů.
   • CloudServices
    Předplatné aplikace RAM SBeam Virtuoso
    Specializovaná desktopová aplikace pro návrh ocelových nosníků a trámů
   • stub-iStock_000039779030XXXLarge
    RAM Structural System
    Řešte projekty se sebedůvěrou a rychle vytvářejte vysoce kvalitní a ekonomické designy pomocí různých betonových, ocelových a nosníkových stavebních materiálů.
   • RAM Connection for Steel Connection design
    RAM Connection
    Analyzujte a navrhněte jakýkoli typ spojů a ověřte vaše vytvořené spoje během několika sekund, to vše na základě obsáhlých výpočtů, včetně vyhovění požadavkům na seizmickou odolnost.
   • stub_531908087
    RAM Elements
    Provádějte analýzu a návrhy – včetně analýzy 3D konečných prvků – téměř jakéhokoli typu konstrukce nebo konstrukční součásti v jediné dostupné aplikaci.
   • Stub_ist_65095899_ConcreteConstruction_L
    RAM Concept
    Navrhujte výhodně betonové desky, rohože a základové desky s vynikajícím přehledem o vyhovění všem předpisům a požadavkům, jejich efektivitě a praktičnosti.
   • Cell Tower
    OpenTower Designer
    Analyzujte a navrhujte antény (monopoly), samonosné a kotevní telekomunikační věže pomocí výkonného komplexního stavebního modelování a parametrických nástrojů.
   • Communications Tower
    OpenTower Europe
    Analyze and design monopoles and self-supporting and guyed communication towers in accordance to Eurocode 3, British National Annex, and PD 6688. Plus, take advantage of powerful comprehensive physical modeling and parametric tools.
   • OpenTower iQ
    OpenTower iQ
    Maximize your asset performance with real-time intelligence for planning, visualization, and inspection. Quickly access the data you need for everyday tower operations.
   • stub_519865987
    MStower
    Efektivně analyzujte a navrhujte ocelové vysílací a komunikační stožáry společně s obsáhlým modelováním, výsledky a výstupy.
  • Tvorba konstručkních detailů
  • Inženýrské a telekomunikační sítě
Vyberte značku