• Produkty

  Software pro rozvoj infrastruktury

Software pro profesionály z oblasti infrastruktury

Pomocí aplikací a služeb pro konkrétní obory, které zlepšují spolupráci a informační mobilitu v rámci celého týmu, budete moci zvýšit produktivitu navrhování, výstavby i provozování, komplexněji spolupracovat a realizovat lepší infrastrukturní projekty z hlediska udržitelnosti.  Každý produkt se zaměřuje na potřebné specifické možnosti pro inženýry, architekty, dodavatele, inspektory, státní správu, instituce, veřejné služby, vlastníky/provozovatele a široké spektrum rolí v oblasti infrastruktury. 

Společné prostředí pro realizaci komplexních projektů umožňuje vašim týmům produktivně sdílet a integrovat modelovací a dokumentační postupy napříč obory bez ohledu na velikost a složitost projektů.  Účastníci vašeho projektu mohou po celý životní cyklus přesně, snadno a bez narušování přistupovat k obsáhlým datům a geometriím a spravovat je bez ohledu na konkrétní formát. Týmy pracující na projektech mají k dispozici podobně personalizované prostředí s možnostmi a studijními materiály, které jsou poskytovány v osobním, projektovém a podnikovém kontextu.  Se svými týmy můžete přijímat lepší rozhodnutí s okamžitou zpětnou vazbou a jasným přehledem, kterého se dosahuje prostřednictvím celkové transparentnosti informací o návrhu a výkonnosti projektu.

Projděte si široké portfolio produktů Bentley podle produktové řady, značky nebo oboru, abyste objevili možnosti, které budou vyhovovat vašim potřebám.


Tell Me More!

Interested in finding out more about our products?

Contact Sales
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací
Vyhledávání produktů
Vyberte produktovou řadu
  • Výkonnost aktiv
  • Analýza mostů
   • OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
   • OpenBridge Design Stub
    OpenBridge Designer
    Ucelený produkt pro vytváření interoperabilních fyzických a analytických modelů, které lze použít po celou dobu životního cyklu ocelových a betonových mostů.
   • LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.
  • Software pro simulaci a analýzu mobility
   • Cube
    Cube je komplexní a mocný softwarový systém na bázi skriptů určený k vytváření a aplikování komplexních modelů a simulací systémů využití území dopravou. Používá se na více než 2500 místech po celém světě k testování a předpovídání dopadů alternativních plánů a strategií.
   • CUBE Avenue
    CUBE's ‘in-between’, or mesoscopic, transportation solution allows you to specify the level of detail for vehicle, time, and network inputs.
   • CUBE Land
    CUBE Land is an econometric land-use allocation model that brings realistic land-transport interactions into the modeling process.
   • CUBE Cargo
    CUBE Cargo models freight movement to understand the impacts of commodity flows and influence decisions on future infrastructure changes.
   • CUBE Dynasim
    CUBE Dynasim is there to help you recreate what you see on the street; it is the most accurate method for modeling every detail of traffic operations.
   • Sugar
    Navrhovat, posuzovat a upřednostňovat systémy mobility v dopravě a hospodářském rozvoji.
   • Streetlytics
    Streetlytics měří a zvažuje miliardy pozorovaných cest a na základě toho poskytuje podrobnou analýzu dnešního cestování z místa na místo pro každý úsek silnice ve Spojených státech a v Kanadě.
  • Digitální dvojčata
  • Navrhování budov
  • Projektování pozemních staveb
   • OpenRail ConceptStation
    Vytvořte koncepční návrh dráhy včetně geometrie kolejnic, elektrifikace, tunelů a mostních konstrukcí pro zhodnocení více možností během fáze plánování a předběžné nabídky. Navrhujte efektivněji, identifikujte vysoce rizikové položky a minimalizujte náklady.
   • OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
   • OpenRail Overhead Line Designer
    Přinášíme 3D do světa nadzemního trolejového vedení a díky informacím o aktivech pro celý životní cyklus měníme pracovní toky z tradiční produkce plánů na vývoj digitálních dvojčat.
   • OpenRoads ConceptStation
    Vytvářejte konceptuální návrhy silnic a mostů pro vyhodnocení více volitelných možností během fáze plánování a před podáním cenové nabídky na váš projekt. Navrhujte efektivněji, stanovte položky s vysokým rizikem a minimalizujte náklady.
   • OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.
   • SignCAD
    SignCAD
    Navrhujte přesné dopravní značení během několika minut
   • OpenRoads Navigator
    Získejte náhled do projektů pozemních staveb v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.
   • SITEOPS
    Konceptuální scénáře dané lokality s malými nároky na práci a režijní výlohy u jakéhokoli vašeho projektu terénních úprav.
   • OpenSite Designer
    OpenSite Designer
    OpenSite Designer je komplexní aplikace pro návrhy stavenišť pro rychlé modelování a analýzu projektů návrhů stavenišť, která svými funkcemi přesahuje všechny možnosti dříve dostupné v nástrojích Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite a Bentley topoGRAPH.
   • OpenBridge Design Stub
    OpenBridge Designer
    Ucelený produkt pro vytváření interoperabilních fyzických a analytických modelů, které lze použít po celou dobu životního cyklu ocelových a betonových mostů.
   • OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
   • SignTRACK
    Automatizace inventarizace, správy a výroby dopravního značení
   • SignCAD Cone Zone
    ConeZONE
    Navrhujte bezpečnější pracovní zóny během minut namísto hodin
  • Výstavba
  • Geotechnické inženýrství
   • PLAXIS 3D Suite
    Provádějte 3D analýzu deformací a stability u vašeho příštího geotechnického projektu v sadě PLAXIS 3D Suite – balíku pro koncové prvky, který zahrnuje moduly pro analýzu vibrací a podzemních vod.
   • PLAXIS 2D Suite
    Provádějte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství v sadě PLAXIS 2D Suite – výkonném balíku pro koncové prvky, který zahrnuje specializované moduly pro analýzu vibrací, podzemních vod a tepelných toků.
   • PLAXISMoDeTo
    PLAXIS MoDeTo
    Rozšiřte návrhy monopilířových základů s aplikací PLAXIS MoDeTo a omezte náklady na větrné parky.
   • PLAXIS 3D
    Provádějte výkonnou 3D analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice skalních útvarů v aplikaci PLAXIS 3D.
   • PLAXIS 3D PlaxFlow
    Pohodlně provádějte časově závislou analýzu podzemních vod ve 3D díky modulu PLAXIS 3D PlaxFlow a získejte víc než jen analýzu ustáleného stavu toku podzemních vod.
   • PLAXIS 3D Dynamics
    Analýza dopadů člověkem způsobených nebo přírodních seismických vibrací v půdě pomocí aplikace PLAXIS 3D Dynamics.
   • PLAXIS 2D
    Provádějte 2D analýzu deformace a stability v oboru geotechnického inženýrství a mechaniky skalních útvarů v sadě PLAXIS 2D Suite – výkonném balíčku koncových prvků.
   • PLAXIS 2D PlaxFlow
    Překonejte hranice analýzy ustáleného stavu toku podzemních vod díky modulu PLAXIS 2D PlaxFlow a bez námahy provádějte časově závislou analýzu podzemních vod.
   • PLAXIS 2D Dynamics
    Modelujte dynamická zatížení ve 2D pomocí modulu PLAXIS 2D Dynamics určeného přímo pro tento úkol.
   • PLAXIS 2D Thermal
    Zvažte vliv proudění tepla na hydraulické a mechanické chování půd a struktur pomocí modulu PLAXIS 2D Thermal pro geotechnickou analýzu.
   • gINT Professional
    Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
   • gINT Professional Plus
    Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
   • gINT Logs
    Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
   • gINT Collector
    Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.
   • SVSLOPE
    Nový standard v analýze stability svahu – uživatelé mohou provádět klasickou analýzu limitní rovnováhy svahu pro svahy z kamene nebo půdy. Je možná analýza nasyceného a nenasyceného stavu. Tlaky stálého a dočasného prosakování půdní vody lze zahrnout pomocí SVFLUX.
   • SVDESIGNER
    SVDESIGNER™ je uživatelsky přívětivý nástroj na vytváření konceptuálních 3D modelů, který slouží k výraznému snížení doby vytváření modelů díky vizualizaci, optimalizaci a kombinaci konstrukce/navrhování v technických fázích, topologie, vrtů, geotechnických dat z piezometru / terénních přístrojů do dobře definovaného konceptuálního modelu pro následní numerické modelování.
   • SVFLUX
    Komplexní program na analýzu 1D/ 2D/ 3D koncových prvků určený k modelování prosakování podzemní vody v nenasycených a nasycených půdách a skále a výpočtu průtoku v ustáleném a dočasném stavu.
   • SVSOLID
    Modelování namáhání/deformace koncových prvků v 1D/2D/3D pro geotechnické zemské struktury zahrnující elasto-plastické chování a konsolidaci měkké půdy a elastickou deformaci kamenných materiálů.
   • SVSOILS
    Databáze vlastností nenasycené a nasycené půdy a kamene navržená přímo pro odhad a matematické znázornění konstitutivních modelů půdy a následné numerické modelování. Vlastnosti půdy mohou být odhadovány na základě teoretických algoritmů, zachytávání dat a korelací.
   • SVENVIRO
    Software pro 1D/2D/3D analýzu koncových prvků zaměřený na modelování prostředí včetně kombinovaného modelování prosakování podzemní vody, transportu kontaminantů, zamrzání/tání a toku zemního vzduchu. Software zahrnuje plně automatické vytváření a upravování sítí. Součástí je přesný výpočet skutečného vypařování Wilsonovou metodou. Možné je spojení THA, TH, HA a HC.
   • 2D/3D SOILVISION Suite
    Streamline workflow using a 2D or 2D/3D combined geotechnical limit equilibrium & finite element suite which easily couples applications for slope stability analysis, unsaturated transient seepage, stress/deformation of elasto-plastic materials, shear strength reduction (SSR), anchor analysis, large -strain consolidation.Wh
   • HoleBASE
    HoleBASE vám pomůže udržet si kontrolu nad daty vašeho geotechnického projektu a zjednodušit výkazy ve všech fázích průzkumu staveniště.
   • KeyLogbook
    KeyLogbook poskytuje jednoduché integrované řešení, které zaručuje zachycení důležitých dat u zdroje a eliminuje dvojitou manipulaci s daty, což ušetří každý den hodinu práce a snižuje riziko chyby dat.
   • KeyLAB
    KeyLAB je přední systém správy laboratoře vytvořený speciálně pro geotechnické a stavební laboratoře.
   • OpenGround Cloud
    OpenGround Cloud is a secure enterprise cloud collaboration platform for geotechnical data management, which empowers teams with access to current and historical project data in a dynamic cloud-based environment.
  • Hydraulika a hydrologie
   • WaterGEMS
    WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
   • SewerGEMS
    SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
   • OpenFlows FLOOD
    OpenFlows FLOOD
    Aplikace OpenFlows FLOOD poskytuje vysoce kvalitní řešení pro modelování posouzení rizika povodní a účinný návrh opatření ke zmírnění takových rizik.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterSight
    OpenFlows WaterSight combines SCADA, GIS, hydraulic modeling, and customer information into a single, interoperable dashboard.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS je řešení na podporu rozhodování o provozu v reálném čase a rozhodování o různých možnostech distribuce a zásobování městského vodovodu.
   • OpenFlows SewerOPS
    OpenFlows SewerOPS je podpůrné řešení v oblasti přijímání provozních rozhodnutí v reálném čase a rozhodování o různých možností odvádění a nakládání s odpadními vodami.
   • HAMMER
    HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
   • WaterCAD
    WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
   • SewerCAD
    Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
   • CivilStorm
    CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
   • StormCAD
    StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
   • PondPack
    Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
   • CulvertMaster
    CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
   • FlowMaster
    FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.
  • Mine Design
  • Modelování a vizualizace
   • MicroStation
    Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
   • MicroStation PowerDraft
    Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
   • Bentley LumenRT
    Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
   • Bentley View
    Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
   • Bentley DGN Reader for Windows
    Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
   • i-model ODBC Driver
    Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.
   • Bentley Configuration Explorer
    Používejte tuto administrativní aplikaci pro správu a diagnostiku aplikací Bentley na základě snadného zkoumání a kontroly konfiguračních souborů a proměnných.
  • Konstrukční analýza pro námořní stavitelství
   • MOSES
    Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
   • MAXSURF
    Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
   • SACS Offshore Structure
    Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.
   • SACS Wind Turbine
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
   • SACS Fatigue
    Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.
   • SACS Collapse
    Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.
   • SACS Pile Structure Design
    Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.
   • Cloudové služby SACS
    Využijte výhod výpočetních, datových a kolaborativních funkcí cloudu. Pracujte více, lépe a rychleji.
   • OpenWindPower Floating Platform
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin plovoucích větrných farem.
  • Analýza zatížení potrubí a tlakových nádrží
   • AutoPIPE
    Urychlete navrhování potrubí a zajistěte shodu s mezinárodními normami.
   • AutoPIPE Nuclear
    Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.
   • AutoPIPE Vessel
    Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
   • AutoPIPE Advanced
    Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.
  • Navrhování technologických celků
   • Bentley PlantWise
    Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.
   • OpenPlant Modeler
    Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.
   • OpenPlant PID
    Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.
   • OpenPlant Isometrics Manager
    Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.
   • OpenPlant Orthographics Manager
    Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.
   • OpenPlant Support Engineering
    Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.
   • Bentley Raceway and Cable Management
    Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.
   • AutoPLANT Modeler
    Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.
   • Bentley Instrumentation and Wiring
    Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.
  • Dodání projektu
  • Modelování reality
   • ContextCapture
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z obvyklých fotografií.
   • ContextCapture Center
    Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely jakékoli velikosti pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z digitálních fotografií.
   • Cloudová služba ContextCapture Processing Service
    Vytvořte rychle podrobné a přesné 3D modely z jednoduchých fotografií pro použití při návrhu, konstrukci nebo provozu.
   • Mobilní aplikace ContextCapture
    Mobilní aplikace ContextCapture
    Snadno použitelná mobilní aplikace, která generuje a zobrazuje 3D modely z fotek pořízených pomocí telefonu nebo tabletu.
   • Acute3D Viewer
    Pomocí software Acute3D Viewer můžete snadno prohlížet a přesně měřit sítě reálného stavu jakéhokoli měřítka vytvořené pomocí software Bentley ContextCapture.
   • ProjectWise ContextShare
    Bezpečně spravujte, ukládejte a sdílejte velké množství údajů o modelování reality využívajíc nejmodernější cloudovou technologii.
   • Bentley Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
   • Bentley Pointools
    Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů
   • Plánovač OpenCities
    Plánujte, navrhujte a předvádějte za použití cloudové služby, která vám nabízí vizualizaci dat ve 2D, 3D a GIS a možnost vytvořit digitální dvojče celého města.
   • Orbit 3DM Cloud
    Orbit 3DM Cloud je cloudová služba, která umožňuje publikovat neomezené množství rovinných a panoramatických snímků, sítí a mračen bodů vašich dat mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).
   • Orbit 3DM Content Manager
    Orbit 3DM Content Manager umožňuje odborníkům na sběr dat snadno optimalizovat a spravovat obrovské množství snímků, mračen bodů a dat 3D mapování z různých zdrojů, po zachycení reality a před zahájením produkce, a jejich sdílení s klíčovými zainteresovanými subjekty.
   • Orbit 3DM Feature Extraction
    Orbit 3DM Feature Extraction usnadňuje import dat mapování a šetří čas při exportu pohledů a objektů nebo vytváření přesných zpráv pomocí šablon vyladěných pro každé nastavení vozidla.
   • Orbit 3DM Publisher
    Orbit 3DM Publisher umožňuje publikovat neomezené množství klasických nebo panoramatických snímků, sítí a mračen bodů vašich dat mapování (mobilního, pozemního, interiérového, šikmého snímkování, bezpilotních letounů).
  • Strukturální analýza
   • Structural Enterprise
    Používejte, co chcete, kdy chcete, díky naší nízkonákladové sadě aplikací STAAD, RAM a Microstran k navrhování velkých i malých projektů.
   • Integrované strukturální modelování
    Maximalizujte interoperabilitu mezi vašimi konstrukčními produkty, projekty a pracovníky.
   • STAAD.Pro
    Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.
   • STAAD Advanced Analysis
    Řešte nejkomplexnější konstrukční a analytické problémy, včetně velkých nebo komplikovaných modelů, přidáním našeho modulu rozšířené analýzy do portfolia STAAD.
   • RCDC
    Provádějte robustní návrhy a analýzy betonových konstrukcí pro sloupy, nosníky, stěny a podlahy v souladu s globálními konstrukčními normami.
   • STAAD.Foundation Advanced
    Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.
   • Microstran
    Modelujte, analyzujte a navrhujte pomocí naší univerzální aplikace pro strukturální analýzu s integrovanými návrhy ocelových konstrukčních dílů a spojů.
   • Cloudové služby STAAD
    Využijte výhod výpočetních, datových a kolaborativních funkcí cloudu. Pracujte více, lépe a rychleji.
   • RAM Structural System
    Řešte projekty se sebedůvěrou a rychle vytvářejte vysoce kvalitní a ekonomické designy pomocí různých betonových, ocelových a nosníkových stavebních materiálů.
   • RAM Connection
    Analyzujte a navrhněte jakýkoli typ spojů a ověřte vaše vytvořené spoje během několika sekund, to vše na základě obsáhlých výpočtů, včetně vyhovění požadavkům na seizmickou odolnost.
   • RAM Elements
    Provádějte analýzu a návrhy – včetně analýzy 3D konečných prvků – téměř jakéhokoli typu konstrukce nebo konstrukční součásti v jediné dostupné aplikaci.
   • RAM Concept
    Navrhujte výhodně betonové desky, rohože a základové desky s vynikajícím přehledem o vyhovění všem předpisům a požadavkům, jejich efektivitě a praktičnosti.
   • Konstrukční komponenty Visa
    Navrhujte konstrukční prvky a komponenty s rychlostí a přesností.
   • STAAD Tower
    Analyzujte a navrhujte sloupové, samonosné a kotvené telekomunikační věže pomocí výkonných, komplexních nástrojů pro fyzické modelování a stanovení parametrů.
   • OpenTower Europe
    Analyze and design monopoles and self-supporting and guyed communication towers in accordance to Eurocode 3, British National Annex, and PD 6688. Plus, take advantage of powerful comprehensive physical modeling and parametric tools.
   • MStower
    Efektivně analyzujte a navrhujte ocelové vysílací a komunikační stožáry společně s obsáhlým modelováním, výsledky a výstupy.
  • Tvorba konstručkních detailů
  • Inženýrské a telekomunikační sítě
Vyberte značku
  • AssetWise
  • AutoPIPE
   • AutoPIPE
    Urychlete navrhování potrubí a zajistěte shodu s mezinárodními normami.
   • AutoPIPE Advanced
    Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.
   • AutoPIPE Vessel
    Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
   • AutoPIPE Nuclear
    Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.
  • AutoPLANT
   • AutoPLANT Modeler
    Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.
   • Bentley Instrumentation and Wiring
    Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.
  • CUBE
   • Cube
    Cube je komplexní a mocný softwarový systém na bázi skriptů určený k vytváření a aplikování komplexních modelů a simulací systémů využití území dopravou. Používá se na více než 2500 místech po celém světě k testování a předpovídání dopadů alternativních plánů a strategií.
   • CUBE Avenue
    CUBE's ‘in-between’, or mesoscopic, transportation solution allows you to specify the level of detail for vehicle, time, and network inputs.
   • CUBE Land
    CUBE Land is an econometric land-use allocation model that brings realistic land-transport interactions into the modeling process.
   • CUBE Cargo
    CUBE Cargo models freight movement to understand the impacts of commodity flows and influence decisions on future infrastructure changes.
   • CUBE Dynasim
    CUBE Dynasim is there to help you recreate what you see on the street; it is the most accurate method for modeling every detail of traffic operations.
   • Sugar
    Navrhovat, posuzovat a upřednostňovat systémy mobility v dopravě a hospodářském rozvoji.
  • PlantSight
  • Streetlytics
   • Streetlytics
    Streetlytics měří a zvažuje miliardy pozorovaných cest a na základě toho poskytuje podrobnou analýzu dnešního cestování z místa na místo pro každý úsek silnice ve Spojených státech a v Kanadě.
  • Telekomunikace
   • Bentley Coax
    Navrhujte a dokumentujte vaši koaxiální síť rychleji v software Bentley Coax. Vytvářejte ověřené poziční nákresy rychle v jednoduše použitelném a otevřeném prostředí GIS.
   • Bentley Fiber
    Navrhujte a dokumentujte vaši optickou síť rychleji v software Bentley Fiber. Navrhněte a ověřte FTTx, HFC a další architektury během krátké doby v inženýrském systému GIS.
   • Bentley Inside Plant
    Navrhujte a dokumentujte během krátké doby vstupní body, body výskytu, ústředny, datová střediska a další vnitřní siťová aktiva tecnologickéo celku.
   • Bentley Expert Designer Communications
    Zjednodušte navrhování sítě sloučením správy návrhu a práce. Urychlujte projekty při přiřazování, sledování a správě pracovních objednávek návrhů.
   • Bentley Communications PowerView
    Urychlete proces objednávání prací a omezte riziko chyb tím, že dáte terénním pracovníkům k dispozici kompletní síťové mapy, záznamy o zařízeních a nástroje k zachycování dat.
  • ComplyPro
  • ContextCapture
  • Descartes
   • Bentley Descartes
    Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.
  • gINT
   • gINT Professional
    Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
   • gINT Professional Plus
    Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
   • gINT Logs
    Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
   • gINT Collector
    Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.
  • Hevacomp
  • iTwinTM
  • Keynetix
   • HoleBASE
    HoleBASE vám pomůže udržet si kontrolu nad daty vašeho geotechnického projektu a zjednodušit výkazy ve všech fázích průzkumu staveniště.
   • KeyLogbook
    KeyLogbook poskytuje jednoduché integrované řešení, které zaručuje zachycení důležitých dat u zdroje a eliminuje dvojitou manipulaci s daty, což ušetří každý den hodinu práce a snižuje riziko chyby dat.
   • KeyLAB
    KeyLAB je přední systém správy laboratoře vytvořený speciálně pro geotechnické a stavební laboratoře.
  • LARS
   • LARS Bridge
    Software pro integrovanou analýzu jmenovitého zatížení mostů, pro modelování a úpravy pro mnoho typů mostů.
  • LEGION
   • LEGION
    LEGION Simulator
    Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.
   • OpenBuildings Station Designer
    Design, analyze, visualize, and simulate a broad range of infrastructure assets, including rail and metro stations, airports, stadiums, and shopping malls.
  • LumenRT
   • Bentley LumenRT
    Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
  • MAXSURF
   • MAXSURF
    Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
  • MicroStation
   • MicroStation
    Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
   • MicroStation PowerDraft
    Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
   • Bentley View
    Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
   • Bentley DGN Reader for Windows
    Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
   • i-model ODBC Driver
    Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.
  • MineCycle
  • MOSES
   • MOSES
    Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
  • OpenBridge
   • OpenBridge Design Stub
    OpenBridge Designer
    Ucelený produkt pro vytváření interoperabilních fyzických a analytických modelů, které lze použít po celou dobu životního cyklu ocelových a betonových mostů.
   • OpenBridge Modeler
    Software pro 3D parametrické modelování, analýzu a stanovení jmenovitého zatížení mostů. Zajistěte integraci se stavebními aplikacemi a využijte pokročilou vizualizaci.
  • OpenBuildings
  • OpenCities Map
  • OpenCities Planner
   • Plánovač OpenCities
    Plánujte, navrhujte a předvádějte za použití cloudové služby, která vám nabízí vizualizaci dat ve 2D, 3D a GIS a možnost vytvořit digitální dvojče celého města.
  • OpenFlows
   • WaterGEMS
    WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
   • SewerGEMS
    SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
   • OpenFlows FLOOD
    OpenFlows FLOOD
    Aplikace OpenFlows FLOOD poskytuje vysoce kvalitní řešení pro modelování posouzení rizika povodní a účinný návrh opatření ke zmírnění takových rizik.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterSight
    OpenFlows WaterSight combines SCADA, GIS, hydraulic modeling, and customer information into a single, interoperable dashboard.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS je řešení na podporu rozhodování o provozu v reálném čase a rozhodování o různých možnostech distribuce a zásobování městského vodovodu.
   • OpenFlows SewerOPS
    OpenFlows SewerOPS je podpůrné řešení v oblasti přijímání provozních rozhodnutí v reálném čase a rozhodování o různých možností odvádění a nakládání s odpadními vodami.