AssetWise​

Bezpečné, spolehlivé, kompatibilní

Strategie digitalizace pro optimální výkonnost aktiv

Pracujte chytřeji při optimalizaci údržby železniční a tranzitní dopravy

Název

Funkce

Benefity

Název

Lineární analýza

Funkce
 • Využití velkých objemů dat a IoT
 • Konfigurovatelná analytika
 • Analýza dat a prognóza trendů
 • Inteligentní přehledy a reporty
 • Cloudové nebo místní nasazení
Benefity
 • Podpora efektivity prostřednictvím lepších rozhodnutí
 • Optimalizace strategií údržby železnic
 • Zvýšení návratnosti investic v rozpočtu na údržbu
 • Udržování sítě v dobrém stavu
Název

Inspekce

Funkce
 • Optimalizace inspekcí mostů a souvisejících aktiv
 • Propojení dat o inspekci z více systémů/formátů
 • Provádění inspekcí na digitálním dvojčeti aktiv
 • Zjednodušená extrakce a analýza dat
Benefity
 • Optimalizace zdrojů, snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti
 • Získání holistického pohledu na důvěryhodné informace o aktivech
 • Přizpůsobení se měnícím se požadavkům
 • Zajištění včasných a přesných zpráv FHWA, SNBI, NBI a NBE
Název

Rail Condition Analytics

Funkce
 • Využití stávajících údajů o měření tras
 • Předem nakonfigurovaný import dat a lineární analýza
 • Automatizované hlášení skóre klíčových podmínek
 • Inteligentní přehledy a reporty
Benefity
 • Podpora efektivity prostřednictvím lepších rozhodnutí
 • Optimalizace strategií údržby železnic
 • Zvýšení návratnosti investic v rozpočtu na údržbu
 • Udržování sítě v dobrém stavu

LINEÁRNÍ ANALYTIKA

Snižte riziko a zvyšte spolehlivost

Optimalizujte železniční a tranzitní provoz a údržbu prostřednictvím konfigurovatelných nástrojů lineární analýzy a podpory rozhodování, které agenturám pomáhají optimalizovat strategie údržby železnic díky lepším rozhodnutím, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá síť a dodržování předpisů.
Digital Twins
KONTROLY

Rychlejší, snazší a bezpečnější inspekce mostů

Rychlé zachycování, analýza a správa dat v terénu nebo v kanceláři, což umožňuje lepší rozhodování při práci na zajištění bezpečných, spolehlivých a vyhovujících infrastrukturních aktiv.
Make Inspections Faster, Easier, and Safer
Rail Condition Analytics

Rychlá cesta k vyšší výkonnosti železničních a přepravních aktiv

Předkonfigurované nástroje na podporu importu dat, analýzy a rozhodování, které umožňují malým až středně velkým agenturám dosáhnout vyšší efektivity, splnit předpisy a zvýšit provozní výkonnost.
Fast-Track to Improved Rail and Transit Asset Performance