• AutoPIPE

  Navrhujte tak rychle, jak dokážete myslet

Software pro navrhování a analýzu potrubí a nádob

Snižte náklady a zkraťte potřebný čas na vytvoření vyhovujících návrhů potrubí a nádob pro prostředí jakýchkoli technologických celků včetně jaderných elektráren. Importováním modelů potrubí z běžných aplikací pro navrhování provozů za účelem pokročilé analýzy zátěže potrubí ušetříte čas a omezíte počet chyb. Při použití automatických pracovních postupů zahrnujících kompletní světové předpisy a aplikovaná zatížení můžete rychleji dodávat bezpečnější a cenově výhodnější návrhy nádob. Urychlete dodávání vyhovujících návrhů potrubí pro jaderná zařízení pomocí obsáhlé analýzy pro jaderné provozy a širokého pokrytí konstrukčních předpisů.

Produkty
 • Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced
  Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.
 • AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel
  Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.
 • Nuclear Piping Design and Analysis Software
  AutoPIPE Nuclear
  Zkraťte fáze návrhu a výroby potrubí pro jaderná zařízení při současném zaručení shody se schválenými mezinárodními normami.