• gINT

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Jan De Nul NUV | Rozšíření Panamského průplavu | Panama

Geotechnický a geoenvironmentální software

Zvyšte svou produktivitu pomocí centralizované správy dat a vykazování pro geotechnické projekty podpovrchových konstrukcí. Zefektivněte postupy s využitím přístupných, vzájemně slučitelných dat o podpovrchových konstrukcích pro vykazování půdních vlastností, záznamů o vrtech, laboratorních testů a další účely.
Produkty
 • stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional
  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
 • stub-LEAP_geotech_iSt_48315300_XL_borehole-for-concrete-testing
  gINT Professional Plus
  Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
 • Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs
  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
 • gINT Collector
  gINT Collector
  Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.