• gINT

  Mějte jasno o tom, co je pod zemí

Jan De Nul NUV | Rozšíření Panamského průplavu | Panama

Geotechnický a geoenvironmentální software

Zvyšte svou produktivitu pomocí centralizované správy dat a vykazování pro geotechnické projekty podpovrchových konstrukcí. Zefektivněte postupy s využitím přístupných, vzájemně slučitelných dat o podpovrchových konstrukcích pro vykazování půdních vlastností, záznamů o vrtech, laboratorních testů a další účely.
Produkty
 • gINT Professional
  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.
 • gINT Professional Plus
  Vytvářejte data o podpovrchových konstrukcích a spravujte vaše data v rámci více projektů pomocí tohoto obsáhlého geotechnického softwaru.
 • gINT Logs
  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.
 • gINT Collector
  Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More