• Hevacomp

    Realizace budov s vysokou funkční způsobilostí ve Velké Británii

Software pro analýzu energetických aspektů staveb

Vytvářejte energeticky účinné budovy na základě předvídání přesné funkční způsobilosti v reálném prostředí. Provádějte analýzu energetických aspektů staveb s využitím simulačního nástroje EnergyPlus, který patří mezi průmyslové standardy. Pomocí softwaru Hevacomp můžete začlenit potřebnou kontrolu shody s předpisy a dokumentaci, která je ve Velké Británii povinná.

Produkty

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More