• LEGION

  Zlepšení infrastruktury pro lidi

Software pro simulace a modelování

Simulujte a analyzujte pěší provoz v infrastrukturních aktivech, například stanicích železnic a metra, stadionech, nákupních centrech a letištích. Testujte s přesností návrhy a provozní nebo komerční plány a vylepšete své strategie pro kapacitu, orientaci, řízení skupin, bezpečnost a zabezpečení. Software LEGION umožňuje optimalizovat využití prostoru a zlepšit bezpečnost, efektivitu a ziskovost.

Produkty
 • LEGION
  LEGION Simulator
  Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.
 • OpenBuildings Station Designer
  OpenBuildings Station Designer
  Design, analyze, visualize, and simulate a broad range of infrastructure assets, including rail and metro stations, airports, stadiums, and shopping malls.