• LEGION

    Zlepšení infrastruktury pro lidi

Software pro simulace a modelování

Simulujte a analyzujte pěší provoz v infrastrukturních aktivech, například stanicích železnic a metra, stadionech, nákupních centrech a letištích. Testujte s přesností návrhy a provozní nebo komerční plány a vylepšete své strategie pro kapacitu, orientaci, řízení skupin, bezpečnost a zabezpečení. Software LEGION umožňuje optimalizovat využití prostoru a zlepšit bezpečnost, efektivitu a ziskovost.

Produkty
  • LEGION
    LEGION Simulator
    Generujte simulace s prediktivními možnostmi v řadě různých scénářů a zjistěte, jak se chodci a skupiny nevzájem ovplyvňují s infrastrukturou.
  • OpenBuildings Station Designer
    Design, analyze, visualize, and simulate a broad range of infrastructure assets, including rail and metro stations, airports, stadiums, and shopping malls.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More