• LumenRT

    Oživte své návrhy

Software pro vizualizaci a modelování reality

Použijte LumenRT k oživení svých návrhů pohybem a přírodou a k vytváření poutavých vizuálních prvků.  Bez ohledu na vaše technické zkušenosti můžete snadno využívat LumenRT k vykreslování ve filmové kvalitě a v reálném čase, animování modelů, začlenění digitální přírody, bezproblémové integraci s postupy práce v prostředích CAD a GIS a ke sdílení vašich výtvorů s ostatními zúčastněnými stranami a zákazníky.

Produkty
  • stub-LumenRT_WSDOT
    Bentley LumenRT
    Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.