• MOSES

  Zvítězte nad komplexitou námořních provozů

Integrovaný software pro simulaci námořních staveb

Osvědčené schopnosti v oblasti hydrostatiky, hydrodynamiky a kotvení vám zajistí úspěch ve všech hlavních oblastech činností týkajících se projektů námořních staveb. Zefektivněte analýzy pomocí automatizovaných pracovních postupů pro vytváření simulací zahrnujících:
 • Dopravu
 • Spouštění
 • Zvedání
 • Globální funkční způsobilost
Produkty
 • stub_MC_CPOC_26090983
  MOSES
  Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
 • Offshore Wind
  OpenWindPower Floating Platform
  Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin plovoucích větrných farem.