• MOSES

    Zvítězte nad komplexitou námořních provozů

Integrovaný software pro simulaci námořních staveb

Osvědčené schopnosti v oblasti hydrostatiky, hydrodynamiky a kotvení vám zajistí úspěch ve všech hlavních oblastech činností týkajících se projektů námořních staveb. Zefektivněte analýzy pomocí automatizovaných pracovních postupů pro vytváření simulací zahrnujících:
  • Dopravu
  • Spouštění
  • Zvedání
  • Globální funkční způsobilost
Produkty
  • MOSES
    Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More