• OpenFlows

  Komplexní modelovací řešení pro vodu, kanalizaci a dešťovou vodu

Software pro hydrauliku a hydrologii

Tisíce uživatelů na celém světě využívají možnosti numerického modelování OpenFlows pro širokou škálu vodních projektů, včetně:

 • Plánování a návrh systémů vod, odpadních a dešťových vod.
 • Provoz a údržba systémů na úpravu vod, odpadních a dešťových vod.
 • Posouzení povodňových rizik v městských, říčních a pobřežních systémech.
Produkty
 • WaterGEMS
  WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
 • SewerGEMS
  SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
 • OpenFlows FLOOD
  OpenFlows FLOOD
  Aplikace OpenFlows FLOOD poskytuje vysoce kvalitní řešení pro modelování posouzení rizika povodní a účinný návrh opatření ke zmírnění takových rizik.
 • OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterSight
  OpenFlows WaterSight combines SCADA, GIS, hydraulic modeling, and customer information into a single, interoperable dashboard.
 • OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterOPS je řešení na podporu rozhodování o provozu v reálném čase a rozhodování o různých možnostech distribuce a zásobování městského vodovodu.
 • OpenFlows SewerOPS
  OpenFlows SewerOPS je podpůrné řešení v oblasti přijímání provozních rozhodnutí v reálném čase a rozhodování o různých možností odvádění a nakládání s odpadními vodami.
 • HAMMER
  HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
 • WaterCAD
  WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
 • SewerCAD
  Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
 • StormCAD
  StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
 • CivilStorm
  CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
 • PondPack
  Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
 • CulvertMaster
  CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
 • FlowMaster
  FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More