• OpenWindPower

    Průkopníci v odvětví větrné energetiky na moři

Software pro analýzu pobřežních staveb a navrhování v odvětví větrné energetiky

Prokoumejte alternativní návrhy bezpečných a nákladově efektivních staveb pevných a plovoucích větrných farem. Ušetřete čas díky automatizovaným funkcím, které vám pomohou určit mechanické a environmentální zatížení u pevných základů. Optimalizujte pracovní toky na plovoucích plošinách rychlým určením hydrodynamického, aerodynamického a strukturálního zatížení. Zdokonalte proces navrhování pevných a plovoucích strukturálních modelů pomocí pokročilých funkcí interoperability.
Produkty
  • SACS Wind Turbine
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
  • OpenWindPower Floating Platform
    Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin plovoucích větrných farem.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More