• Bentley PlantWise

    Prozkoumejte stávající možnosti

Software pro vytváření návrhů provozních procesů ve 3D

Snižujte náklady na životní cyklus dodáváním konceptuálních návrhů provozů zahrnujících 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost. Posouzením mnoha alternativ a porovnáním soupisů materiálu můžete zkrátit dobu nutnou k realizaci projektu.

Produkty
  • Stub-iStock_000037314084_Large
    Bentley PlantWise
    Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.