• Bentley PlantWise

    Prozkoumejte stávající možnosti

Software pro vytváření návrhů provozních procesů ve 3D

Snižujte náklady na životní cyklus dodáváním konceptuálních návrhů provozů zahrnujících 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost. Posouzením mnoha alternativ a porovnáním soupisů materiálu můžete zkrátit dobu nutnou k realizaci projektu.

Produkty
  • Bentley PlantWise
    Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More