• ProStructures

  Dodávejte 3D návrhy včas a v mezích rozpočtu

Software pro navrhování ocelových a betonových konstrukcí

Rychle vytvářejte přesné a hospodárné 3D modely pro ocelové konstrukce, kovové součásti a železobetonové konstrukce. Realizujte projekty včas a v mezích rozpočtu díky individuálně přizpůsobitelným uživatelským standardům a otevřenému pracovnímu prostředí. Vytvářejte detaily, jako například schodiště, zábradlí, žebříky a točitá schodiště. Získávejte automatické 2D výkresy z vašeho 3D modelu včetně seznamů použitého materiálu, údajů NC a PPS. Eliminujte duplicitní práce díky integraci s produkty Bentley a rovněž s produkty jiných výrobců.


Produkty
 • 1623_DAM_Stub_Dubai_290x163_0715
  ProStructures
  Vytvářejte efektivně přesné 3D modely pro ocelové konstrukce, kovové součásti a železobetonové konstrukce.
 • stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete
  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.
 • stub_178047493
  ProSteel
  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.
 • 1623_DAM_Stub_Manhattan_290x163_0715
  Integrované strukturální modelování
  Maximalizujte interoperabilitu mezi vašimi konstrukčními produkty, projekty a pracovníky.