• SACS

  Dosáhněte inženýrské dokonalosti námořních staveb

SW pro strukturální analýzu a navrhování námořních staveb

Shody námořních staveb s předpisy dosáhnete rychleji s využitím toho nejobsáhlejšího a nejaktuálnějšího souboru mezinárodních konstrukčních předpisů, jaký je k dispozici. Zlepšujte kvalitu návrhů a předvídejte konstrukční charakteristiky námořních staveb prostřednictvím jednotného analytického prostředí, které umožňuje efektivně zkoumat alternativy. Zefektivněte procesy pomocí automatizovaných konstrukčních pracovních postupů, abyste mohli aplikovat specializované analýzy nezbytné pro každý projekt námořní stavby, mezi něž patří:

• Nelineární strukturální analýza
• Analýza dynamické odezvy v důsledku působení okolního prostředí
• Analýza účinků rázového namáhání
• Analýza závažného nahodilého zatížení

Produkty
 • SACS Offshore Structure
  Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.
 • SACS Wind Turbine
  Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
 • SACS Fatigue
  Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.
 • SACS Collapse
  Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.
 • SACS Pile Structure Design
  Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.
 • Cloudové služby SACS
  Využijte výhod výpočetních, datových a kolaborativních funkcí cloudu. Pracujte více, lépe a rychleji.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More
Názory