• SignCAD

  Návrh a správa dopravního značení během několika minut

Software pro návrh a správu dopravního značení

Společnost SignCAD je předním poskytovatelem řešení pro návrh a výrobu dopravního značení. Její produkty využívá ve 43 státech Ministerstvo dopravy USA, avšak kromě něj slouží i mnoha městům, okresům, inženýrským firmám a výrobcům. Software společnosti SignCAD pro návrh a výrobu dopravního značení a správu značení představuje komplexní sadu řešení pro návrh a realizaci dopravního značení a současně vlastníkům silnic umožňuje udržet bezpečnost v pracovních oblastech na silnicích při zachování dobré průjezdnosti pro veřejnost.

 • Aplikace SignCAD umožňuje rychlý a přesný návrh dopravního značení v souladu s normami s bezproblémovým přechodem od návrhu k výrobě.
 • Aplikace SignTRACK nabízí kompletní systém inventarizace a sledování pro správu inventáře značení, včetně stavu značek a vyhodnocení odrazivosti.
 • Aplikace ConeZONE umožňuje automatizované a přesné rozvržení současných plánů řízení dopravy v souladu s normami pro návrh bezpečnějších pracovních oblastí během několika minut.
Produkty
 • SignCAD
  SignCAD
  Navrhujte přesné dopravní značení během několika minut
 • SignTRACK
  SignTRACK
  Automatizace inventarizace, správy a výroby dopravního značení
 • SignCAD Cone Zone
  ConeZONE
  Navrhujte bezpečnější pracovní zóny během minut namísto hodin