• SOILVISION

  Oceněný geotechnický software

Geotechnický software

SOILVISION je software známý špičkovou analýzou stability svahu, prosakování v nenasycené půdě, namáhání/deformace, zamrzání/tání a databází vlastností půdy. 
Tento software se využívá v těžbě, průmyslu, energetice, průmyslu v oblasti Arktidy, jaderném průmyslu k navrhování velkých hliněných hrází, konsolidaci důlních hald, zajištění stability kamenného odpadu, navrhování zádržných zdí a navrhování základů v suchých a arktických podmínkách. Náš software nabízí pokročilé analýzy s ohledem na klima a nenasycené toky.
Produkty
 • SVSLOPE
  Nový standard v analýze stability svahu – uživatelé mohou provádět klasickou analýzu limitní rovnováhy svahu pro svahy z kamene nebo půdy. Je možná analýza nasyceného a nenasyceného stavu. Tlaky stálého a dočasného prosakování půdní vody lze zahrnout pomocí SVFLUX.
 • SVDESIGNER
  SVDESIGNER™ je uživatelsky přívětivý nástroj na vytváření konceptuálních 3D modelů, který slouží k výraznému snížení doby vytváření modelů díky vizualizaci, optimalizaci a kombinaci konstrukce/navrhování v technických fázích, topologie, vrtů, geotechnických dat z piezometru / terénních přístrojů do dobře definovaného konceptuálního modelu pro následní numerické modelování.
 • SVFLUX
  Komplexní program na analýzu 1D/ 2D/ 3D koncových prvků určený k modelování prosakování podzemní vody v nenasycených a nasycených půdách a skále a výpočtu průtoku v ustáleném a dočasném stavu.
 • SVSOLID
  Modelování namáhání/deformace koncových prvků v 1D/2D/3D pro geotechnické zemské struktury zahrnující elasto-plastické chování a konsolidaci měkké půdy a elastickou deformaci kamenných materiálů.
 • SVSOILS
  Databáze vlastností nenasycené a nasycené půdy a kamene navržená přímo pro odhad a matematické znázornění konstitutivních modelů půdy a následné numerické modelování. Vlastnosti půdy mohou být odhadovány na základě teoretických algoritmů, zachytávání dat a korelací.
 • SVENVIRO
  Software pro 1D/2D/3D analýzu koncových prvků zaměřený na modelování prostředí včetně kombinovaného modelování prosakování podzemní vody, transportu kontaminantů, zamrzání/tání a toku zemního vzduchu. Software zahrnuje plně automatické vytváření a upravování sítí. Součástí je přesný výpočet skutečného vypařování Wilsonovou metodou. Možné je spojení THA, TH, HA a HC.
 • 2D/3D SOILVISION Suite
  Streamline workflow using a 2D or 2D/3D combined geotechnical limit equilibrium & finite element suite which easily couples applications for slope stability analysis, unsaturated transient seepage, stress/deformation of elasto-plastic materials, shear strength reduction (SSR), anchor analysis, large -strain consolidation.Wh

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More