AssetWise 4D Analytics

Monitorování, diagnostika, analýza, optimalizace

Transformujte svá data na přehledy v reálném čase pomocí pokročilých analytických funkcí pro zlepšení provozní výkonnosti.

Zlepšete výkonnost aktiv a snižte náklady

Využití informací skrytých ve vašich datech

ROZŠÍŘENÝ PŘEHLED O PROVOZNÍ VÝKONNOSTI V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍCH DVOJČAT

Situační inteligence

Hloubková analýza

Vytvářejte uživatelsky konfigurované řídicí panely k zobrazení vizuálních interaktivních klíčových ukazatelů výkonnosti KPI v celé organizaci.


Integrace digitálních dvojčat

Snadné zobrazení provozních dat v kontextu digitálního dvojčete, abyste získali lepší pochopení a podpořili rozhodování.


Transformace dat

Pomocí výpočtů můžete transformovat data do informačních přehledů, které ovlivňují to nejpodstatnější.

AssetWise
RYCHLÉ ŠKÁLOVÁNÍ POMOCÍ ŠABLON ŘÍZENÝCH UŽIVATELEM

Škálovatelnost a flexibilita

Šablony znalostí domény

Pomocí šablon aktiv můžete rychle sestavit systém a zkrátit dobu zhodnocení.


Replikace

Veškeré změny aktiv lze okamžitě replikovat napříč systémem a škálovat ve vaší firmě.


Interoperabilita

Připojte a sdílejte data. Je to snadné, když je váš systém otevřený a interoperabilní.

AssetWise
PŘIPOJENÍ, SHROMAŽĎOVÁNÍ, SPRÁVA A ANALÝZA VELKOOBJEMOVÝCH DAT

Poskytování přehledů IoT

Služby zpracování dat

Připojte se k databázím a senzorům internetu věcí a vyselektujte důležitá data z milionů údajů denně.


Průmyslové standardy

Integrujte s libovolným standardním rozhraním, jako je Azure IOT, OsiSoft Pi, Oracle, servery OPC a systémy SCADA.


Jakýkoli zdroj dat

Zahrnujte strukturovaná a nestrukturovaná data, webové a manuální formuláře a mobilní zařízení.

AssetWise