AssetWise ALIM

Základ pro vaše digitální dvojčata

Kompletní informační systém životního cyklu aktiv kombinující správu dokumentů, správu dat a správu fyzické konfigurace s osvědčeným systémem pracovních toků pro kontrolu a řízení změn informací, aby byla zajištěna přesnost, úplnost a důvěryhodnost.

Důvěřujte svým informacím po celou dobu životního cyklu aktiv

Přijímejte digitální informace ze všech fází životního cyklu návrhu, výstavby a provozu v kontextu pro opakované použití v provozu propojením dat o aktivech, dokumentech, organizacích, požadavcích, lidech a procesech, abyste poskytli důvěryhodné informace týmům inženýrů, pracovníkům provozu a údržby.


PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, AKTUÁLNÍ

Registr aktiv

Rejstřík dokumentů

Integrace oblastí kontroly dokumentů, řízení změn, správy záznamů a distribuce. Správa pracovních toků pro distribuci dokumentů ke kontrole a připomínkování.


Registr tagů/štítků a fyzických aktiv

Sledování požadavků na funkční umístění spolu s kompletní historií instalace fyzických aktiv.


Konzistence dat

Zajištěni přesnosti a platnosti dat po celý životní cyklus. Identifikujte a zachovejte kontext informací a jejich vztahů.

AssetWise ALIM
REALISTICKÉ VIZUALIZACE

Integrace digitálních dvojčat

Provoz v rámci digitálních dvojčat

Snadný přístup a vizualizace informací pro vzdálenou spolupráci, školení, simulace, seznámení, uvedení do provozu, pracovních povolení a uzamčení / blokované vypínání.


Pohlcující vizualizace

Přístup k provozním informacím o aktivech v kontextu reality a 3D modelů a 2D výkresů.


Propojené prostředí

Zajistěte, aby všichni uživatelé měli přístup ke společnému, ověřenému a aktuálnímu zdroji pro projektová i výkonnostní digitální dvojčata.

AssetWise ALIM
PROPOJENÍ INFORMACÍ, LIDÍ A PROCESŮ

Správa konfigurace

Identifikace konfigurace

Definujte strukturu členění aktiv a specifikace číslování, zachyťte vztahy mezi informačními objekty a vytvořte výchozí konfigurace.


Řízení změn

Provádějte analýzu dopadů, abyste pochopili dopad každé změny ještě před jejím provedením, sledujte průběh změny a spravujte souběžné změny.


Účtování a audit stavu

Mějte přístup k úplné stopě auditu až po jednotlivé změny atributů a k aktuálním informacím o stavu každého objektu, včetně všech nevyřízených požadavků na změnu.

AssetWise ALIM