AssetWise Linear Analytics

Zlepšení výkonnosti železničních a tranzitních aktiv

Snižte riziko a zvyšte spolehlivost

Železniční agentury musí shromažďovat a spravovat stále větší množství různých údajů a zároveň usilovat o zlepšení celkové bezpečnosti a spolehlivosti sítí, které vlastní a provozují. AssetWise Linear Analytics poskytuje pokročilé a vysoce konfigurovatelné analytické nástroje a nástroje pro podporu rozhodování, které pomáhají optimalizovat strategie údržby železnic. Řešení, které je k dispozici v cloudu nebo na pracovišti, mění data na užitečné informace a zvyšuje efektivitu prostřednictvím lepších rozhodnutí a zároveň pracuje na dodržování předpisů a udržení bezpečné a spolehlivé sítě.

Pracujte chytřeji při optimalizaci údržby železniční a tranzitní dopravy

FLEXIBILITA

Velká data a Internet věcí

Využijte sílu velkých objemů dat a Internetu věcí, abyste zvýšili efektivitu a umožnili včasnější a cílenější rozhodování o údržbě.
big data
ANALÝZA

Datové přehledy

Provádějte analýzu a předpovědi trendů dat, které umožňují vašim inženýrům rozhodování o údržbě a obnovách na základě lepších informací.
Data
VIZUALIZACE

Vizualizace dat

Rychle a snadno transformujte složitá lineární data na užitečné informace prostřednictvím vizualizace dat a podávání hlášení, abyste mohli poskytovat rozšířenou podporu rozhodování.
data
SHODA

Soulad s předpisy

Zajistěte, aby vaše železniční a přepravní síť byla udržována v dobrém stavu a zvýšila se návratnost investic za každou korunu vynaloženou na údržbu díky tomu, že dokončíte správnou práci na správném místě ve správný čas.
Compliance

Chcete se dozvědět více?