• OpenCities Map Enterprise

  GIS se silou MicroStation

Nearmap

2D/3D stolní GIS a mapovací software

Použijte GIS, který to vše zvládne. Vytvářejte, udržujte, analyzujte a sdílejte své geoprostorové, konstrukční a obchodní informace v účinném, ale známém prostředí MicroStation. Pracujte s důvěrou s GIS v konstrukční kvalitě, abyste vytvořili kvalitní mapy a sjednotili oddělená 2D/3D data.
Přečtěte si více +
  • Model cadastres in 2D and 3D
  • Process point clouds
  • Register vector and raster images
  • Manage Land Information and Records
  • Model cadastres in 2D and 3D
  • Process point clouds
  • Produce Cartographic Maps
  • Register vector and raster images
Funkce
 • Zachyťte stávající kontext ve 3D

  • Integrujte inženýrská data, data z mapování, mračna bodů a digitální obrazové materiály k vytvoření a aktualizaci vysoce přesných 3D informačních modelů a databází. Automaticky vytvářejte 3D sítě reálného stavu měst.
 • Provádějte 2D a 3D prostorové analýzy

  • Analyzujte data pomocí nástrojů pro ukládání do mezipaměti, překrývání, pomocí tématických map a 3D detekci kolizí. Provádějte analýzy zastínění a oslunění.
 • Vytvářejte škálovatelné modely terénu

  • Používejte a zobrazujte velmi velké modely terénu k zvýšení návratnosti investic u velkých objemů dat. Zobrazujte škálovatelné modely terénu v různých režimech, jako například jemné tónování se stíny, úhel pohledu, vyvýšení, naklonění, obrysy a další. Synchronizujte modely terénu se zdrojovými daty, jako jsou soubory DGN, data mračen bodů a další.
 • Vyvíjejte vlastní GIS aplikace

  • Vytvořte vlastní uživatelskou aplikaci GIS uzpůsobenou podle vašich potřeb. Software je navržen se značným stupněm flexibility a disponuje obsáhlým API, které podporuje individuální vývoj s využitím C/C++, C#, .NET a dalších moderních programovacích jazyků. Sada obsahuje obsáhlou dokumentaci a vzorové příklady.
 • Zapracujte data v nativních formátech Esri

  • Zlepšete interoperabilitu díky zapracování dat v nativních formátech Esri. Importujte, exportujte, nebo referencujte soubory Esri SHP. Připojte a provádějte přímé transakce s geodatabází File Geodatabase.
 • Začleňte geoprostorová data z prostorových databází

  • Zobrazujte a importujte data z Web Feature Service (WFS) přímo. Přistupujte, aktualizujte a spravujte data uložená v Oracle Spatial, Microsoft SQL Server a Esri File Geodatabase bezešvým a intuitivním způsobem.
 • Udržujte 3D modely měst

  • Upravujte, udržujte a spravujte data vašeho 3D modelu města včetně nestrukturovaných a strukturovaných dat, jako například geoprostových, architektonických a konstrukčních návrhů, mračen bodů a sítí reálného stavu. Zajistěte hladkou integraci s podnikovými prostorovými databázemi, jako například Oracle Spatial a SQL Server Spatial.
 • Spravujte geoprostorové informace

  • Překonejte těžkosti spojené se správou, spoluprací a sdílením geoprostorových a souvisejících dat v sjednoceném prostředí na základě kombinace mapového rozhraní se schopnostmi řízení projektů, dokumentů a pracovních postupů. Procházejte a vyhledávejte data na základě specifických umístění řízeným a zabezpečeným způsobem.
 • Spravujte informace a záznamy o pozemcích

  • Optimalizujte vaši správu pozemků se státní správou geoprostorových dat, otevřenými prostorovými databázemi a 2D a 3D správou parcel pro registraci pozemků, poskytování informací a daňové účely.
 • Modelujte geoprostorové objekty

  • Vytvářejte inteligentní geoprostorové objekty pomocí pokročilých inovací k zvýšení produktivity 2D a 3D návrhů pomocí interaktivních nástrojů pro navazování prvků k určeným bodům. Používejte nástroje pro dimenzování, poznámky, zobrazování rastru, publikování a mnoha dalším úkonům.
 • Vytvářejte animace a vizualizace

  • Zabezpečte oběratele vytvořením realistických filmů a simulací od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Vyberte si z klíčových snímků a časově založené animace. Získejte požadované výsledky rychleji, s možností prohlížet živé animace na obrazovce a distribuovaného síťového zpracování. Vytvářejte realistické vizualizace a přistupujte online k dodávaným knihovnám materiálů, osvětlení a dalšímu bohatému fotorealistickému obsahu.
 • Vytvářejte kartografické mapy

  • Vytvářejte a publikujte přesné kartografické a tematické mapy ve vysoké kvalitě. Vytvářejte vícestránkové soubory v mapových knihách s hranicemi a vyplněnými poli, dynamickým označením a umístěním textů, s vytvořenými mapovými mřížkami a rastry, zakreslujte stínování, efekty osvětlení, haló efekty a zajistěte tisk a publikaci s vysokou věrností reprodukce.
 • Zpracovávejte rastrové obrázky

  • Využívejte zpracování rastrů pro doplnění vizualizace a kontextu ve vašich infrastrukturních projektech. Využijte výhod okamžitých úprav rastrových dat k zlepšení kvality výstupu vašeho projektu. Snižte náklady související s údržbou dat na základě přímého používání starších rastrových výkresů ve vašem pracovním postupu.
 • Registrujte vektorové a rastrové obrázky

  • Používejte intuitivní WYSIWYG deformace obrázků pro účely dynamických deformací, které překryjí neupravený obrázek vektorovými daty. Verifikujte transformační model před převzorkováním obrázku. Používejte transformaci vektorových dat při práci se stejným modelem a s dávkovým převzorkováním obrázků.
 • Vizualizujte, manipulujte a editujte data modelování reality

  • Vizualizujte a editujte mračna bodů o velikosti miliard bodů, se změnou jejich klasifikace, farby a odtraněním nebo editací bodů. Upravujte sítě reálného stavu a škálovatelné modely terénu pomocí stovek miliónů trojuhelníků. Importujte, retušujte a exportujte sítě v mnoha formátech.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Vývojáři software
Zapojte se do sítě Bentley Developer Network (BDN), abyste mohli vyvíjet produkty a aplikace, které se mohou integrovat s nabídkou společnosti Bentley nebo ji rozšířit.
Získejte více informací