• OpenBridge Designer

  Lepší mosty od začátku do konce.

Obrázek s laskavým svolením Pennoni / most Arboretum a cesta přes řeku Anacostia ve Washingtonu, DC. Pohled z východního břehu na arboretum.

OpenBridge Designer

OpenBridge Designer je jedinečná aplikace, která spojuje modelování, analýzu a návrh do jednoho komplexního produktu pro řešení mostů. Aplikace využívá modelovací funkce nástroje OpenBridge Modeler a funkce pro analýzu a návrh z řešení LEAP Bridge Concrete a LEAP Bridge Steel. Splňuje proto nároky na návrh a konstrukci betonových i ocelových mostů. 

S aplikací OpenBridge Designer získáte výhody používání jediného komplexního systému od začátku až do konce jakéhokoli projektu návrhu mostu. Jeden produkt můžete využít k tvorbě interoperabilního fyzického a analytického modelu pro ocelové i betonové mosty, který lze využívat po celou dobu životního cyklu mostu.
 
  • Analyze design and rate bridges
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • Create intelligent 3D parametric bridge models
  • Design and Analyze Complex Bridges
  • Design and analyze concrete and steel bridges
  • Generate bridge project deliverables
  • Analyze design and rate bridges
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • Create intelligent 3D parametric bridge models
  • Design and Analyze Complex Bridges
  • Design and analyze concrete and steel bridges
  • Generate bridge project deliverables
Funkce
 • Analyzujte a vyhodnocujte dopravní zatížení

  • Racionalizujte modelování, analýzy a zatížení jak u stávajících tak i u nových mostů, pomocí integrovaného souboru nástrojů. Využívejte specifikace různých mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a metodiky ratingového hodnocení pro účely ověřování.
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a analyzujte betonové mosty

  • Inteligentně spravujte vaše data a racionalizujte proces modelování, analýzy, kontrolu návrhu kódu, detailních návrhových reportů a automatizovaných výkresů. Podporujte každodenní betonové mosty všech typů, včetně prefabrikovaných a odlévaných, vyztužených, předpjatých a postranních. Podporujte více návrhových kódů, včetně US AASHTO LRFD a LFD, kanadského CHBDC a indického IRC Working Stress a Limit States Design.
 • Navrhujte a analyzujte ocelové mosty

  • Modelujte, navrhujte, analyzujte, optimalizujte a vyhodnocujte zatížení ocelových I-nosníků a trámových mostů pomocí výkonných analytických technik, jako je modelování konečných prvků (FEM) a analýza spektrální odezvy, podle specifikací AASHTO LRFD Bridge Design.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Spolupracujte s aplikacemi pro definování podrobných rozpisů

  • Vytvářejte podrobné návrhy výztužných konstrukcí včetně označení armovacích tyčí, harmonogramů, množství a výkresů díky připojení k softwaru ProStructures.
 • Spravujte změny v projektech mostů

  • Reagujte na změny projektu nenáročnou aktualizací inteligentního modelu mostu a využitím vestavěných parametrických vztahů mezi jednotlivými součástmi mostu.
 • Provádějte detekci kolizí mostu

  • Snižte rizika díky provádění analýzy kolizí mezi mostní konstrukcí a stávající infrastrukturou pro úsporu času, vyloučení chyb při stavbě a snížení nákladů na projekt. Zobrazujte kolize ve 3D formátu nebo v podobě tabulky. Detekujte kolize s ocelovými výztužemi a dalšími zabudovanými prvky. Kontrolujte přítomnost minimálních vzdáleností mezi sousedními konstrukcemi a vozovkami.
 • Publikujte i-modely

  • Vyměňujte si projektové modely a informace pomocí i-modelů. Díky i-modelům můžete zavést jedinečné a účinné pracovní postupy pro sdílení informací, distribuci a revize návrhů. Uvedené pracovní postupy lze dále vylepšit pomocí ProjectWise a dalších produktů a služeb, které využívají sílu i-modelů.
 • Stanovte sekvence výstavby a rozfázování

  • Zkoumejte různé fáze v rozfázované výstavbě – porovnávejte výsledky, detekujte příslušné fáze a vytvářejte obálky výsledků pro stvrzovací kontroly. Zohledňujte jevy tečení materiálu, smršťování a roztahování a vyřešte problémy před faktickým započetím výstavby.
 • Vizualizujte návrhy mostů

  • Zažijte okamžitou 3D vizualizaci svrchní a spodní konstrukce mostů. Vizualizujte návrhy a ověřujte rychle vstupy pro modelování v průběhu vaší práce. Využívejte profilová, půdorysná zobrazení a zobrazení řezů s možnostmi plného a transparentního zobrazení, které vám pomohou zkoumat oblasti s komplexní geometrií.
Shopping cart
Buy OpenBridge Designer Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
OpenBridge Designer eBook
OpenBridge Solves your Critical Business Issues
Get to know OpenBridge Designer by downloading our e-book, which contains an overview of the product benefits and over 10 videos of the product in action.
READ MORE
OpenBridge Masterclass

Watch the YII recorded masterclass and experience all the latest enhancements and key capabilities of OpenBridge Designer CONNECT Edition!

WATCH NOW
Callout-ist_25915478_BuyNowKeyboard_2XL
Pořiďte si OpenBridge Designer nyní
Přejděte na Bentley's Application Store a pořiďte si OpenBridge Designer jen na pár kliknutí!
VÍCE INFORMACÍ