• OpenBridge Modeler

  Lepší mosty od začátku do konce

FINLEY Engineering Group, Inc. | Palmetto úsek 5 | Miami, Florida

Software pro 3D modelování mostů

Vyvíjejte inteligentní 3D modely mostů v kontextu celkového dopravního projektu.

Používejte OpenBridge Modeler pro rychlý a iterativní výpočetní návrh. Uzpůsobte návrh podle terénu, komunikací, přístupových ramp a související infrastruktury díky přímému využití aplikací Bentley pro stavební projekty. Oživte návrhy a vylepšete vizualizaci pomocí realistických vykreslení. Minimalizujte nákladné prodlevy průběhu stavby pomocí simulací dopravy a stavebních prací. Mějte pod kontrolou náklady využíváním nástrojů pro detekci kolizí pro omezení problémů se vzájemnou interferencí prvků ještě před zahájením stavebních prací.

Přečtěte si více +
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • OpenBridge Modeler ProConcrete Parametric Footing Reinforcement
  • Coordinate Multi-discipline Bridge Teams
  • Design and model bridges
  • Generate bridge project deliverables
  • Interoperate with Bridge Analysis Applications
  • Interoperate with Detailing Applications
  • Manage Bridge Project Changes
  • Perform Bridge Clash Detection
  • Publish i-models
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • OpenBridge Modeler ProConcrete Parametric Footing Reinforcement
  • Coordinate Multi-discipline Bridge Teams
  • Design and model bridges
  • Generate bridge project deliverables
  • Interoperate with Bridge Analysis Applications
  • Interoperate with Detailing Applications
  • Manage Bridge Project Changes
  • Perform Bridge Clash Detection
  • Publish i-models
Funkce
 • Zachycujte geometrii a topografii vozovky

  • Opakovaně využívejte stavební data získaná přímo z produktů Bentley týkajících se silnic, jako například GEOPAK, Bentley InRoads nebo MXROAD, a importujte informace o vozovkách a data o podloží ze souborů LandXML.
 • Koordinujte víceoborové týmy zabývající se mostními konstrukcemi

  • Zajistěte vzájemnou výměnu projektových informací včetně mostní geometrie, materiálů, zatížení, systému předpínacích lan a smykových výztuží pro zlepšení rozhodovacích procesů. Zefektivněte správu inženýrského obsahu pomocí spolupráce v reálném čase a sdílení, opakovaného využívání a změn účelu dat v rámci celého životního cyklu mostu pro minimalizaci rizika chyb návrhu a problémů s výstavbou.
 • Navrhujte a modelujte mosty

  • Urychlete vaše návrhy mostů s využitím inovativních, vizuálních procesů, které rychle generují požadované informace z různých oborů pro umožnění inženýrských rozhodnutí. Využijte interoperabilitu dat pro vizuální určení toho, jak může vámi navrhovaný most ovlivnit stávající a navrhované projektové prvky.
 • Vytvářejte výstupy projektů mostů

  • Vytvářejte podrobné protokoly. Vytvářejte 3D modely a 2D výkresy pro jednotlivé úseky, bokorysy a rámcové plány.
 • Využijte spolupráce s aplikacemi pro analýzu mostů

  • Vykonejte robustní analýzu a ověření předpisů pro konstrukční návrhy pro zajištění toho, že návrh mostu odpovídá průmyslovým standardům, na základě připojení k LEAP Bridge a RM Bridge.
 • Spolupracujte s aplikacemi pro definování podrobných rozpisů

  • Vytvářejte podrobné návrhy výztužných konstrukcí včetně označení armovacích tyčí, harmonogramů, množství a výkresů díky připojení k softwaru ProStructures.
 • Spravujte změny v projektech mostů

  • Reagujte na změny projektu nenáročnou aktualizací inteligentního modelu mostu a využitím vestavěných parametrických vztahů mezi jednotlivými součástmi mostu.
 • Provádějte detekci kolizí mostu

  • Snižte rizika díky provádění analýzy kolizí mezi mostní konstrukcí a stávající infrastrukturou pro úsporu času, vyloučení chyb při stavbě a snížení nákladů na projekt. Zobrazujte kolize ve 3D formátu nebo v podobě tabulky. Detekujte kolize s ocelovými výztužemi a dalšími zabudovanými prvky. Kontrolujte přítomnost minimálních vzdáleností mezi sousedními konstrukcemi a vozovkami.
 • Publikujte i-modely

  • Vyměňujte si projektové modely a informace pomocí i-modelů. Díky i-modelům můžete zavést jedinečné a účinné pracovní postupy pro sdílení informací, distribuci a revize návrhů. Uvedené pracovní postupy lze dále vylepšit pomocí ProjectWise a dalších produktů a služeb, které využívají sílu i-modelů.
 • Navrhujte s věrným 3D paramtrickým modelováním

  • Vyvíjejte i ty nejkomplexnejší stavební modely s širokou škálou modelovacích nástrojů, včetně modelování ploch, sítí, vlastností a prostorového modelování. Vytvářeje parametrické funkční komponenty s předem definovanými variantami pro snadné vyhledávání a spravování množtsva podobných položek. Použijte extrakční nástroje pro kreslení, které automaticky vylepší výkresy v modelech pro zlepšení jejich přehlednosti a zefektivnění dokumentace pracovních toků.
Shopping cart
Buy OpenBridge Modeler Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Italferr
Italferr Going Digital with Bentley
A EUR 202 million bridge design project was to design a replacement for a collapsed bridge in only three months, incorporating a simple design that included new safety standards on the same footprint as the previous bridge.
READ MORE
OpenBridge Modeler PS Elements
The Iowa DOT Use of BIM
The era of 2D paper plans for roads and bridges may be coming to an end. Read how the IDOT used a major interstate project as a pilot project for using BIM in design.
READ MORE