• Navrhování budov

    Podpora vaší činnosti od konceptuálního návrhu až po výstavbu

Robin Partington & Partners | Park House | Londýn, Velká Británie

Software pro navrhování budov

Zajistěte podporu při procesu navrhování budov a dokumentace v průběhu všech fází projektu - od konceptuálního návrhu a dokumentace až po koordinaci a výstavbu. Tento software používají na celém světě přední společnosti pro projekty sahající od konvenčních až po některé z nejvíce inspirujících budov naší doby. Dodávejte budovy s vysokou funkční způsobilostí a podle zásad trvalé udržitelnosti, a navíc v souladu s harmonogramem a rozpočtem a bez chyb díky software pro navrhování a analýzu budov od společnosti Bentley.

Produkty