OpenRoads Designer

Komplexní možnosti detailního návrhu silnic v jedné aplikaci

Hlavní silnice nebo dálnice, projektování a inženýring silničních projektů od začátku do konce

OpenRoads Designer obsahuje vše, co potřebujete pro plánovací a stavební dokumentaci, geodetické práce, návrh a analýzu dešťových vod, vizualizaci, geotechniku, podzemní inženýrské sítě a mnoho dalšího.

Nepracujete izolovaně a neměl by tak pracovat ani váš software

Přístup OpenRoads zaměřený na model umožňuje snadnou práci s různými typy dat napříč obory a distribučními týmy. Umí vše od integrace stávajících podmínek až po spolupráci s dalšími projektovými partnery.


Vše je o detailech

Zkraťte dobu navrhování dálnic díky kompletní sadě nástrojů pro průzkum, odvodnění, inženýrské sítě a detailní návrh vozovky v jedné aplikaci.


2D, 3D a mnohem více

Ať už potřebujete vytvářet tradiční 2D návrhy, přejít na 3D modelování, podpořit digitální transformaci, nebo vše zmíněné, software OpenRoads je pro navrhování silnic tou správnou volbou.

OpenRoads Detail Designers

Začněte se skutečnými daty

Vytvářejte přesné, georeferencované 3D návrhy s reálným kontextem díky bezproblémové integraci dat reality a informací o návrhu.
OpenRoads Designer Real Data

Modelujte a analyzujte terén

Vytvářejte inteligentní modely, které obsahují nejen data terénu, ale také prvky vozovky nebo staveniště. Pomocí prvků můžete vizuálně rozlišit strukturu, vzhled a symbologii v návrhu.
OpenRoads Designer Model

Vytvářejte horizontální a vertikální zarovnání

Použijte geometrii souřadnic orientovanou na objekty a možnosti návrhu zarovnání, které při rychlém vytváření přesných horizontálních a vertikálních zarovnání poskytují inteligentní aktualizaci. Využijte profily výšky k zobrazení informací o povrchu a také vertikálních zarovnání spojených s horizontálními zarovnáními.
OpenRoads Designer Vertical Alignement

Vytvářejte profily a průřezy

Vytvářejte profily a průřezy z libovolného bodu v návrhu. Zobrazujte aktualizace za chodu při úpravě návrhu pomocí dynamických průřezů. Uvidíte, jak se země mění a odráží úpravy návrhu. Zahrňte povrchové prvky, součásti koridoru zápisy, jako jsou stavební omezení nebo staničení.
OpenRoads Designer CrossSection

Navrhujte a analyzujte koridory

Využijte schopnosti realistického modelování koridoru, které podporují složité požadavky na modelování a federaci souborů vyžadované prostředím BIM úrovně 2 a vyšším. Zjednodušte komplexní vývoj každého aspektu vozovky v jediném parametrickém provedení. Můžete se rychle pohybovat podél koridoru v
kontrolovaných intervalech, prohlížet a dynamicky navrhovat všechny součásti vozovky v souladu.
OpenRoads Designer Corridors

Pusťte se do návrhu odvodnění toku

Zkraťte dobu návrhu s kompletní sadou nástrojů v jediné aplikaci, od vytváření modelů z 2D artefaktů a externích dat přes stabilní a nestabilní stav hydrauliky a hydrologie až po výrobu BIM a plánů.
OpenRoads Designer Drainage

Vidět znamená věřit

Urychlete schvalovací proces. Vytvářejte realistické vizualizace, které pomáhají klientům provádět informovaná rozhodnutí v celém projektu. Nebudou k tomu potřeba žádné další náklady, software ani odborníci.
OpenRoads Designer Seeing is Believing

Automatizujte výrobu výkresů

Automatizujte výrobu vysoce kvalitních výkresů, včetně sad víceoborových dokumentací, které jsou konzistentní v celém projektu. Získejte živý náhled na projekt v archu. Archy se budou měnit podle změny návrhu. Provádějte úpravy přímo v modelu návrhu a aplikace archy aktualizuje.
OpenRoads Designer Automate

Vyzkoušejte si to sami s naší 14denní bezplatnou zkušební verzí