SYNCHRO OpenViewer SYNCHRO Open Viewer

Prohlížeč 4D BIM modelů zdarma

Vyrobeno pomocí SYNCHRO Pro | Manhattan West NY, NY | Brookfield/AECOM Tishman

Rozšiřte hodnotu svých licencí SYNCHRO. Umožněte celému týmu důkladně porozumět plánům a harmonogramům, aby jeho členové dokázali lépe plnit úkoly, reagovat na nečekané změny a vytvářet hodnoty pro organizaci a zúčastněné strany.

Open Viewer Open Viewer

Zobrazit kompletní soubory projektu

SYNCHRO Open Viewer umožňuje otevřít 4D soubory projektu vytvořené jinými uživateli v SYNCHRO Pro. Zkontrolujte plán v Ganttově grafu a 3D zobrazení. Přehrávejte posloupnost stavebních prací od začátku do konce, přehrajte si uloženou animaci nebo přeskočte na konkrétní datum a čas. Spolu s pohybem zaměřené časové značky 4D projektem dokážete v Ganttově grafu a souvisejících 3D objektech zvýrazněných ve 3D okně zjistit, které úkoly jsou aktivní, a přesně tak budete vědět, co se kdy děje. Přibližte a procházejte modelem v 360° zobrazení projektu v kterékoli fázi a předvídejte bezpečnostní rizika. „Trénujte“ projekt na obrazovce před zahájením práce v terénu.


Spouštění přehledů o detekci kolizí

Přehledy o kolizích přesně identifikují problémy návrhu a konstruovatelnosti před zahájením výstavby a po celou dobu trvání projektu, což šetří čas a peníze. Komplexní a spolehlivé přehledy SYNCHRO o interferencích (ve 3D PDF nebo Excelu) identifikují, kdy a kde dochází ke kolizím, což vám pomůže stanovit priority nebo řešení konfliktů.


Funkce označování

Pomocí SYNCHRO Open Viewer můžete poznámkovat pohled kresbou a textem, když najdete něco, co je třeba změnit, nebo je nutné další objasnění. Úhel kamery, datum projektu a označení, stejně jako všechny použité 3D filtry a roviny řezu, se uloží jako pohled pro každého člena týmu, ke kterému se lze vrátit později. Rychle a snadno procházejte mezi poznámkami a pohledy uloženými ostatními uživateli. Poznámky lze uložit a soubor sdílet, aby jej ostatní mohli zkontrolovat.

Zobrazení, ukládání a sdílení vlastních a standardních přehledů

Vytiskněte Ganttův graf, seznam zdrojů nebo jeden ze standardních přehledů, včetně: grafu využití zdrojů, grafu dosažené hodnoty, grafu uživatelského pole. Případně můžete vytvářet vlastní přehledy o úlohách nebo zdrojích pomocí editoru vlastních přehledů a přidávat loga, klíče nebo barevné kódy. Data lze také zkopírovat do Microsoft Excel pro další výpočty. Všechny přehledy lze exportovat do formátu PDF pro účely sdílení.


Včetně uživatelské příručky

Uživatelská příručka pro Open Viewer je k dispozici v rámci softwaru – viz karta „Podpora“ – školení pro software Synchro.

Interoperabilita

SYNCHRO Pro vytváří prostředí, které spolupracuje se všemi hlavními technologiemi 3D modelování a aplikacemi plánování na trhu.

Nasazení tohoto prostředí s transakční databází v reálném čase a otevřeným aplikačním programovým rozhraním (API) s možností spuštění v Microsoft Azure Cloud otevírá bránu pro úplnou účast dodavatelského řetězce výstavby.

Plánování dat

Importujte data milníků, plány metod kritické cesty, hrubé časové rámce a úrovně úsilí.

     
Modely

Importujte libovolný 3D model, ať už se jedná o jednoduchý blok pro pracovní plochu nebo celý model projektu.

     
Zdroje

Importujte pracovní sílu, náklady, vybavení, materiál, umístění a informace o stavu.

Interoperability Interoperability Interoperability

SYNCHRO Academy

Váš první krok k tomu, abyste se stali odborníky na portfolio SYNCHRO.


Přidejte se k SYNCHRO Academy a staňte se odborníkem na plánování výstavby 4D BIM a projektový management.


Online produktové školení

Navštivte kurzy o interoperabilitě softwaru, základech produktu SYNCHRO 4D nebo integraci Iray.
Pokud jste držitelem licence SYNCHRO, máte nárok na online školení SYNCHRO Academy zdarma.


Osobní produktové školení

Školicí kurzy SYNCHRO jsou praktické pro malé skupiny nebo přizpůsobené pro vás přímo na pracovišti. Poskytují důkladné seznámení s našimi produkty a platformou a představují uživatelům zdroje potřebné k tomu, aby mohli v SYNCHRO vyniknout.


Přidejte se k našim základním kurzům a kurzům pro pokročilé v USA nebo Londýně.

Zlepšete své učení pomocí přizpůsobeného školení ve vaší kanceláři.

   SYNCHRO Pro      SYNCHRO XR     SYNCHRO Site     SYNCHRO OpenViewer     SYNCHRO Scheduler     Modeler 4D Services