SYNCHRO Pro SYNCHRO Pro

4D plánování a simulace virtuálního stavebnictví

Fascinující integrace simulace 4D výstavby s kamerovými záběry
staveniště v reálném čase, a to díky společnosti Lobster Pictures Ltd. a rozhraní API SYNCHRO Link

SYNCHRO Pro je přední aplikace pro 4D stavební modelování dodávaná v SYNCHRO 4D, která umožňuje plánování a simulace založené na modelech.

Zlepšete bezpečnost, kvalitu a náklady v průběhu celého životního cyklu projektu

Virtuální výstavba nespočívá v simulacích projektů, SYNCHRO Pro poskytuje týmům médium pro vytváření, analýzu, úpravy, reportování a správu projektů prostřednictvím jediného vizuálního rozhraní.


SYNCHRO Pro umožňuje týmům zlepšovat kvalitu, bezpečnost, produktivitu a efektivitu stavebních projektů po celém světě.

eliminace zranění
Zlepšení bezpečnosti
          
Redukce pracovní síly
Snížení nákladů na práci
          
Zvýšeni produktivity práce v terénu
Zvýšení produktivity práce v terénu
          
Snížení časového harmonogramu
Zkrácení doby plánu

Umožňuje digitální transformaci, aby lidé dokázali najít nejlepší řešení pro všechny výzvy v oblasti výstavby.

  1. Využijte jedinečnou funkci automatizace modelu BIM v SYNCHRO 4D podle vašeho plánu a aktualizujte svůj stavební plán ve 4D během několika minut

  2. Díky komplexní správě zdrojů snížíte odchylky nákladů a můžete sledovat plánované množství oproti instalovanému, zobrazit vytvořenou hodnotu pro projekt a dodavatele nebo kritické cesty.

  3. S využitím 4D modelu jako centrálního střediska informací můžete vést schůzky pro kontrolu pokroku a docílit tak jasného a produktivního plánování a rozhodování ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami.

  4. Zajistěte bezpečnost projektu průběžnou kontrolou virtuálního pracoviště, identifikací rizik a jejich řešením.


  1. Omezte odchylky od plánu pomocí vizuálních výhledových zpráv, které identifikují aktivity, pracovní oblasti a vybavení, což vám umožní zobrazit seznam úkolů podle dodavatele nebo pracovního balíčku.

  2. Než začnete pracovat, připravte plán pro bezpečnostní rizika na pracovišti pomocí dynamické analýzy prostorové koordinace, která identifikuje překrývání pracovního prostoru, rizika vyplývající z mostových jeřábů a potenciál pro zpoždění z důvodu překážek.

  3. Vytvořením plánů, kterým každý porozumí, zlepšíte plánování a dodáte kvalitně řízený projekt. Vizuální médium počítačově animované grafiky zajišťuje viditelnost a transparentnost

  4. Vytvářejte smyčky digitální zpětné vazby v reálném čase mezi terénním pracovištěm a kanceláří pro lepší sledování produktivity, které vám pomůže zjistit, kde se všichni v daném okamžiku nacházejí.

Interoperabilita

SYNCHRO Pro vytváří prostředí, které spolupracuje se všemi hlavními technologiemi 3D modelování a aplikacemi plánování na trhu.

Nasazení tohoto prostředí s transakční databází v reálném čase a otevřeným aplikačním programovým rozhraním (API) s možností spuštění v Microsoft Azure Cloud otevírá bránu pro úplnou účast dodavatelského řetězce výstavby.

Plánování dat

Importujte data milníků, plány metod kritické cesty, hrubé časové rámce a úrovně úsilí.

     
Modely

Importujte libovolný 3D model, ať už se jedná o jednoduchý blok pro pracovní plochu nebo celý model projektu.

     
Zdroje

Importujte pracovní sílu, náklady, vybavení, materiál, umístění a informace o stavu.

Interoperability Interoperability Interoperability

SYNCHRO Academy

Váš první krok k tomu, abyste se stali odborníky na portfolio SYNCHRO.


Přidejte se k SYNCHRO Academy a staňte se odborníkem na plánování výstavby 4D BIM a projektový management.


Online produktové školení

Navštivte kurzy o interoperabilitě softwaru, základech produktu SYNCHRO 4D nebo integraci Iray.
Pokud jste držitelem licence SYNCHRO, máte nárok na online školení SYNCHRO Academy zdarma.


Osobní produktové školení

Školicí kurzy SYNCHRO jsou praktické pro malé skupiny nebo přizpůsobené pro vás přímo na pracovišti. Poskytují důkladné seznámení s našimi produkty a platformou a představují uživatelům zdroje potřebné k tomu, aby mohli v SYNCHRO vyniknout.


Přidejte se k našim základním kurzům a kurzům pro pokročilé v USA nebo Londýně.

Zlepšete své učení pomocí přizpůsobeného školení ve vaší kanceláři.

   SYNCHRO Pro      SYNCHRO XR     SYNCHRO Site     SYNCHRO OpenViewer     SYNCHRO Scheduler     Modeler 4D Services