Vytvořte digitální dvojčata infrastruktury

Začněte s iTwins


Může být náročné, když jsou data, která potřebujete pro digitální dvojčata, v nekompatibilních formátech a v různých datových zdrojích od různých dodavatelů. Vytvoření, vizualizace a analýza digitálních dvojčat by ve skutečnosti neměla být tak složitá.


S iTwins to jde jednoduše.

Promluvte si s odborníkem

Stejně jako vy, i my jsme inženýři, kteří rádi řeší problémy, a náš software pomohl vyřešit některé z nejsložitějších inženýrských výzev v oblasti projektování infrastruktury.

Proces:


Kombinujte inženýrská data, data reality a data internetu věcí (IoT).

Vytvářejte dokonalý pocit skutečnosti ve 3D nebo 4D.

Získejte hlubší porozumění o infrastrukturních aktivech

Kombinujte inženýrská data, data reality a data internetu věcí (IoT).

Vytvářejte dokonalý pocit skutečnosti ve 3D nebo 4D.

Získejte hlubší porozumění o infrastrukturních aktivech

Odhalte hodnotu digitálních dat a těžte z nich.
Poskytněte digitální možnosti, které zvyšují úspěch v podnikání.

Co je digitální dvojče?


Digitální dvojče je digitální reprezentací fyzických aktiv, procesu nebo systému, což nám umožňuje pochopit a modelovat jejich výkon.


Digitální dvojčata jsou průběžně aktualizována daty z více zdrojů – tím se odlišují od statických 3D modelů.

iTwin Services vám pomohou:


  • Rychle realizovat živá digitální dvojčata


  • Vizualizovat data ve smíšené realitě


  • Používat umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML), abyste vedoucím s rozhodovací pravomocí poskytli nové náhledy na data

     Začněte s iTwin Services
Začněte s iTwin Services
  • Rychlá realizace živých digitálních dvojčat

  • Vizualizace dat ve smíšené realitě

  • Použití umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML), abyste vedoucím s rozhodovací pravomocí poskytli nové náhledy na data