PlantSight

Získejte digitální viditelnost

Pracujte v pohlcujícím vizuálním prostředí, kde můžete důvěřovat svým datům a činit rychlá a precizní rozhodnutí.

Digitální dvojčata pro zpracovatelský průmysl

Otevřené propojené datové prostředí — takové, jaké by mělo být

VÝHODY JSOU VÁM BLÍŽ, NEŽ SI MYSLÍTE

Vytvořte si digitální dvojče ze stávajících datových zdrojů

Vizualizace a propojení dat

Spravujte a upravujte jediný zdroj pravdivých dat – agregujte a vizualizujte data z více zdrojů pomocí otevřených formátů.


Přejděte z nuly na dvojče za jediný den

Proměňte jednoduché dokumenty P&ID na inteligentní zdroje dat. Vytvářejte inteligentní 3D modely brownfieldů pomocí fotografií.


Správa stálých digitálních dvojčat

Spravujte změny v celém životním cyklu projektu a aktiv a mějte přehled o tom, co bylo změněno, kdy a kým.

PlantSight
ZDROJE PLANTSIGHT

Další informace o PlantSight

Podívejte se na naše dokumenty, články, události a další!

REALIZUJTE INVESTIČNÍ PROJEKTY O 50 % RYCHLEJI

Spolupracujte v prostředí digitálních dvojčat kdekoli a kdykoli

Ověření a kontextualizace změn návrhu

Vidět znamená uvěřit, bez ohledu na to, kolik konstrukčních nástrojů použijete nebo kolik změn uděláte.


Najděte kolize a vyřešte problémy

Odhalte potenciální problémy, zvažte řešení a mějte jistotu, že pracujete s kvalitními daty.


Digitální předání pro provozní připravenost

Zrychlete výrobu o 80 % díky digitálnímu předání projektových informací.

PlantSight
DOSPĚJTE K ROZHODNUTÍM O 30 % RYCHLEJI

Provozní inteligence

Přeměňte data na využitelné informace

Propojte fyzické aktivum s virtuálním, abyste získali situační informace, které vám pomohou v rozhodování na všech úrovních.


Přehledy vám otevřou oči

Pokročilá analytika a strojové učení, simulace a modelování vám pomohou získat provozní informace a informace o údržbě a odolnosti.


Spolupracujte na dálku – závisí na tom vaše budoucnost

Řešte provozní problémy na dálku a plánujte úpravy na základě skutečné výkonnosti.

PlantSight
PRACUJTE CHYTŘEJI S INFORMACEMI O AKTIVECH NA DOSAH RUKY

Vizuální správa výkonnosti aktiv

Rozvoj strategie řízení rizik

Omezte rizika a zajistěte předvídatelnou výrobu díky řízení spolehlivosti a integrity založenému na zohledňování rizik. Živé programy, neustálé zlepšování.


Kompletní obraz o stavu aktiv

IoT bez situační inteligence je bezcenná věc. Digitální dvojče vám poskytne kontext a poznatky potřebné pro včasná a precizní rozhodnutí.


Kontext mobilní a smíšené reality

Mějte jistotu, že vaši technici v terénu budou mít potřebné informace na dosah ruky. Spolupracujte a provádějte komplexní kontroly a údržbu spolu s techniky na dálku.

PlantSight

Bezpečnost a udržitelnost při nejnižších celkových nákladech

Celoživotní hodnota

Mějte přístup k aktuálním datům ve vizuálním kontextu v každé fázi životního cyklu. Digitální dvojče zvýší vaši rozhodovací sílu, od návrhu, přes digitální předání až po provoz.


Zbavte se sil

Umožněte spolupráci mezi inženýry, údržbou a provozem - kdekoli a kdykoli.


Vaše budoucnost již dnes.

Zajistěte, aby byly vaše aktiva nasazeny, optimalizovány a průběžně vylepšovány tak, aby poskytovaly bezpečný, předvídatelný a dlouhodobě udržitelnou výkonnost.

PlantSight