• HoleBASE

  Urychlete svá geotechnická data

Nejmodernější systém pro správu geotechnických znalostí

Kontrola nad geotechnickými daty vašeho projektu a zjednodušení výkazů ve všech fázích průzkumu mají velký význam při zajišťování spolehlivosti a efektivity. HoleBASE vám pomáhá udržovat značku firmy prostřednictvím vlastních šablon návrhů a zároveň vám umožňuje prezentovat klientům geotechnická data v uzpůsobeném formátu. Intuitivní rozhraní slouží k vizuální tvorbě a standardizaci prezentace vrtných deníků, průřezů, plánů staveniště a profilů CAD. Uživatelé mohou rychle využít jednoduchých technik pro návrh a dosáhnout tak efektivnější křivky učení. To zajišťuje, že v případě potřeby může návrhy šablon rychle a efektivně měnit více spolupracovníků.

  • Data Analysis
  • Dynamic Data Analysis using Microsoft Excel
  • Get Someone Else To Enter Your Data
  • Historical Data
  • Integrate geotechnical data boreholes
  • Data Analysis
  • Dynamic Data Analysis using Microsoft Excel
  • Get Someone Else To Enter Your Data
  • Historical Data
  • Integrate geotechnical data boreholes
Funkce
 • Řízení a přizpůsobení standardů vašich výkazů

  • Přizpůsobení vašich šablon návrhů vám pomáhá udržovat značku firmy a zároveň vám umožňuje prezentovat klientům geotechnická data v uzpůsobeném formátu.

   HoleBASE Template Studio vám umožňuje vytvořit vlastní šablony výkazů. Intuitivní rozhraní slouží k vizuální tvorbě a standardizaci prezentace vrtných deníků, průřezů, plánů staveniště a profilů AutoCAD® Civil 3D.

   HoleBASE Template Studio je určeno k tomu, aby si uživatelé dokázali jednoduché techniky návrhu rychle osvojit. Díky tomu se mohou uživatelé učit rychleji a vy se nemusíte spoléhat na jediného zaměstnance, který umí návrhy šablon měnit.


 • Analýza dat

  • HoleBASE vám poskytuje interaktivní výkaz průzkumu staveniště. Zjistěte, jak pokládat otázky, a HoleBASE vám naznačí odpovědi.
 • Dynamická analýza dat pomocí Microsoft Excel

  • Umožňuje rozsáhlou a automatizovanou analýzu a výkazy v prostředí, které již znáte, propojením tabulek přímo se systémem Enterprise Cloud. Inženýři a vědci v oblasti životního prostředí používají tabulky Excel skoro každý den. Proto je důležité dostat data z vašeho řešení správy dat do Microsoft Excel® rychle a efektivně.

   Živé připojení zajistí, aby všechna vykazovaná data pocházela vždy z poslední verze a bylo možné je prezentovat ve vlastním formátu, který vám vyhovuje, pomocí standardních nástrojů Excel.

 • Svěřte zadávání dat někomu jinému

  • Opakovaným zadáváním dat se promarní spousta času a peněz. A co je ještě horší, často se přehlížejí časové požadavky na kontrolu kvality, která má zajistit, aby při zadávání nevznikly chyby.

   HoleBASE vychází ze dvou zlatých pravidel pro vstup dat:
   1) Dělejte to jen jednou
   2) Nechte to udělat někoho jiného

   Jestliže už máte data v gINT, AGS nebo jiném systému, dokáže je HoleBASE importovat prostřednictvím jednoho z nativních programů pro import nebo pomocí Excelu, takže svoje data nemusíte znovu zadávat.
 • Historická data se mění na znalost

  • Historická data představují jednu z konkurenčních výhod vaší organizace a HoleBASE vám umožní tyto informace rychle najít a zahrnout je do libovolné projektové studie.
 • Integrace geotechnických dat do procesu BIM

  • Vizualizace a sdílení vašich dat v prostředí 3D BIM výrazně dopomáhá k porozumění vašemu staveništi a zvyšuje kvalitu vašeho projektového výstupu. Díky dynamickému připojení do AutoCAD® Civil 3D, které zajišťuje HoleBASE Civil Extension, je tvorba výkresů, modelů a anotací mnohem rychlejší.

   Dynamické připojení umožňuje automatizovat aktualizace vašich výkresů a modelů hned, když jsou přístupná nová data, takže si aktualizace svých geotechnických modelů můžete prohlédnout jediným kliknutím.

PLAXIS Dig Deeper
Go #GeoWithBentley for Confident Solutions
Strengthen your credibility with trusted information and sound computation
Přečtěte si více
Callout_COMMUNITIES
Engage with peers and Bentley subject matter experts for gINT tips and tricks, best practices, product support, and more.
Learn More