• Hydraulika a hydrologie

  Výkonnost pod tlakem

Software pro hydrauliku a hydrologii

Vytvářejte směrné územní plány, podporujte projekty na terénní úpravy a optimalizujte provoz vodovodních distribučních systémů, systémů na odvádění odpadní a dešťové vody. Profesionálové v oboru nakládání s vodou ve správcovských a konstrukčních společnostech spoléhají na produkty společnosti Bentley pro oblast hydrauliky a hydrologie v následujících úkolech:

 • Plánovat inteligentně a dodávat bezpečně čistou vodu
 • Přesně modelovat provoz vodovodní soustavy
 • Přijímat spolehlivá rozhodnutí ohledně výměny prvků
 • Zkrátit čas odezvy na havarijní stavy
 • Dodávat vysoce kvalitní projekty s minimálními investičními náklady
 • Zlepšit týmovou produktivitu pomocí trvale udržitelných hydraulických modelů s integrací GIS a CAD

Produkty
 • stub_ts_152538824_WaterTower_L
  WaterGEMS
  WaterGEMS je obsáhlý, a přesto snadno použitelný nástroj na podporu rozhodovacích procesů pro profesionály ve vodohospodářství, kteří navrhují, plánují a provozují vodovodní distribuční systémy.
 • stub_Manhole_Overflowing
  SewerGEMS
  SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.
 • OpenFlows FLOOD
  OpenFlows FLOOD
  Aplikace OpenFlows FLOOD poskytuje vysoce kvalitní řešení pro modelování posouzení rizika povodní a účinný návrh opatření ke zmírnění takových rizik.
 • OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterSight
  OpenFlows WaterSight kombinuje SCADA, GIS, hydraulické modelování a informace o zákaznících do jediného interoperabilního řídicího panelu.
 • OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterOPS je řešení na podporu rozhodování o provozu v reálném čase a rozhodování o různých možnostech distribuce a zásobování městského vodovodu.
 • Hydraulics computer program
  OpenFlows SewerOPS
  OpenFlows SewerOPS je podpůrné řešení v oblasti přijímání provozních rozhodnutí v reálném čase a rozhodování o různých možností odvádění a nakládání s odpadními vodami.
 • stub-watermain_Break
  HAMMER
  HAMMER značně usnadňuje vykonávání komplexních úloh v rámci lokalizace potenciálních problematických míst a stanovení patřičných strategií pro řízení rázových vln.
 • stub_shstck_219537715_pipe-valve-water-connection-on-industry
  WaterCAD
  WaterCAD představuje snadno použitelnou aplikaci pro hydraulické modelování pro účely analýzy, navrhování a provozu vodovodních sítí.
 • stub-SewerCAD
  SewerCAD
  Tisíce firem zabývajících se inženýrskými sítěmi a konstrukčních společností po celém světě má důvěřu v software SewerCAD pro účely modelování a navrhování splaškových kanalizací pro minimalizaci investičních nákladů.
 • stub-CivilStorm
  CivilStorm
  CivilStorm poskytuje inženýrům snadno použitelné prostředí k vykonávání analýz, návrhů a provozu systémů na odvádění dešťových vod.
 • stub-StormCAD
  StormCAD
  StormCAD poskytuje profesionálům v oboru odvádění dešťových vod pokročilé nástroje pro efektivní dodávání vysoce kvalitních návrhů dešťové kanalizace s nižšími investičními náklady.
 • stub_PondPack
  PondPack
  Efektivní analýza a návrh detenčních a retenčních zařízení, odtokových konstrukcí a kanálů.
 • stub-CulvertMaster
  CulvertMaster
  CulvertMaster je velmi snadno použitelný výpočetní produkt, který poskytuje řešení k vytváření propustí bez stresů pro jakýkoli projekt návrhu stavebních pozemků a terénních úprav.
 • stub-StormDrain
  FlowMaster
  FlowMaster je univerzální soubor hydraulických nástrojů, který konstruktérům umožňuje navrhovat a analyzovat široké spektrum hydraulických prvků.
Názory