• OpenFlows SewerOPS

  Prediktivní provozní inteligence pro sítě odpadních vod

Podpora pro provozní rozhodování v reálném čase

Společnosti zabývající se odpadními vodami čelí obtížným provozním výzvám, kdy jsou potřeba včasná rozhodnutí u událostí spojených s celou řadou situací od normálního provozu až po přeplněné kanalizace, ucpávky a výpadky proudu v elektrické síti. Je třeba mít přehled o tom, co se v inženýrských sítích zrovna děje, ale také přesně předvídat, co nastane a vědět jak zareagovat, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

OpenFlows SewerOPS poskytuje inženýrům a provozovatelům rozvodny podporu v oblasti přijímání provozních rozhodnutí a rozhodnutí o různých variantách v reálném čase, umožňující rozvíjet živé simulace a optimalizaci existující a odhadované výkonnosti sběrného systému. Kombinování výsledků hydraulického modelu a aktuálních dat SCADA a telemetrických dat poskytuje upozornění na anomálie v inženýrských sítích, včetně přesycení a ucpávek. Namísto čekání na upozornění ze systému SCADA si můžete vizualizovat, co se děje ve sledovaných místech, a předpovídat budoucí výkonnost systému.

 
Přečtěte si více +
  • Analyze Combined Sewer Overflows
  • Analyze Wastewater Network Hydraulics
  • Manage Emergency Response
Funkce
 • Analyze combined sewer overflows

  • Predict the location, time, duration, and volume of sewer overflows with live weather forecasts. Quickly include a 2D overland flow analysis to determine the extent of flooding.
 • Analyze wastewater network hydraulics

  • Analyze the real-time performance of complex sewer networks containing any number of gravity or pressure pipe subnetworks. Accurately simulate pumps, pump controls (including variable speed drives), and the filling and draining of wet wells.
 • Manage emergency response

  • Use a sewer network model to test variations in operational strategy, tactics, and emergency protocols in a risk-free way. Identify safe, inexpensive options to improve the resilience and daily management of sewer networks. For example, quickly determine the amount of bypass pumping required in the event of a sewer blockage.
 • Predict treatment plant inflows

  • Predict wastewater treatment plant inflows ahead of time with live weather forecasts. Receive early warning notifications if treatment plant inflows will exceed the plant capacity, allowing time to implement contingency plans.
Free Trial
Contact us for a free demo of OpenFlows SewerOPS.
Callout_ist_45295416_MobileNews_3XL
A Look at Digital Twins In the Water Industry
June 17, 2019
Smart Water Magazine interview with Gregg Herrin.
Přečtěte si více
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Contact Sales