• OpenFlows WaterOPS

  Prediktivní provozní inteligence pro vodovodní rozvodné sítě

Podpora provozního rozhodování v reálném čase

OpenFlows WaterOPS je řešení na podporu v oblasti přijímání provozních rozhodnutí v reálném čase a rozhodování o různých možnostech distribuce a zásobování městského vodovodu. Díky integrování aktuálních dat SCADA do kalibrovaného hydraulického modelu OpenFlows WaterOPS na základě stávajících podmínek vypočítává podmínky v reálném čase napříč vodovodními sítěmi a předpovídá budoucí stav. OpenFlows WaterOPS umožňuje vodohospodářské společnosti okamžitě získat lepší informovanost o datech typu „dark data“ mezi sledovanými místy, předvídat budoucí výkonnost a reagovat na události a nouzové situace.

Provozovatelé a provozní inženýři mohou důvěrně sdílet informace a spolupracovat se zainteresovanými subjekty a hodnotit různé akce typu „co by nastalo, kdyby“, kdy jsou potřebná rychlá řešení kvůli požáru, poškozenému potrubí, výpadku čerpadla nebo kvůli jiným časově kritickým událostem. Kromě toho může tento software stanovit dopad na inženýrské sítě a pozdější účinky, které tyto události budou mít na zákazníky.

  • OpenFlows WaterOPS
  • Manage Emergency Response
Funkce
 • Řiďte odezvu na havarijní stavy

  • ​Projektanti, plánovači a provozovatelé hydraulických systémů mohou používat síťový model k bezrizikovému testování odchylek v provozní strategii, taktice a nouzových protokolech. Identifikujte bezpečné, levné možnosti pro zlepšení odolnosti a každodenní řízení vodovodních sítí a přenosových soustav.
 • Spravujte zabezpečení vodovodních sítí

  • ​Pomocí hydraulického modelu rozvodu vody a systému GIS zhodnoťte a přezkoumejte fyzickou infrastrukturu, abyste mohli určit zranitelné části. Zajistěte ochranu před potenciální přírodní, náhodnou nebo záměrnou kontaminací, která naruší schopnost sítě spolehlivě přivádět bezpečnou vodu k odběratelům.
 • Provádějte řízení tlaků

  • ​Pomocí hydraulického síťového modelu můžete automaticky určovat přesné tlakové zóny na základě jejich hranic a velkých odběratelů. Identifikujte potenciální oblasti pro snížení tlaku bez narušení provozu. Zabraňte nežádoucím výskytům vysokého tlaku, který způsobuje nadměrné netěsnosti a havárie v důsledku prasklého potrubí.
 • Provádějte správu využití energie

  • Vytvářejte přesné modely čerpadel s využitím hydraulického modelování včetně složitých kombinací čerpadel a čerpadel s proměnnou rychlostí, abyste pochopili dopady různých provozních strategií čerpadel na využívání energie. Minimalizujte spotřebu související s náklady na čerpání, a zároveň maximalizujte výkon systému.​​​​
 • Monitorujte a vyhodnocujte stav sítě

  • ​Použijte systém GIS pro vodu a hydraulický model k monitorování a předvídání stavu a výkonnosti servisních potrubí a čerpadel ze záznamů o inspekcích, nehodách a zásazích. Až identifikujete problémy a stanovíte jejich priority, analyzujte alternativní předběžná opatření a přijměte proaktivní nápravná opatření.
 • Vyhodnocujte kvalitu vody

  • Aplikujte prediktivní simulace v reálném čase charakteristik kvality vody v potrubní síti a v nádržích. Posuzujte stáří vody nebo koncentraci jejich složek (například chlor, kontaminanty, TDS), a to i u více na sebe vzájemně působících druhů. Provádějte sledování zdroje, abyste určili podíl různých zdrojů vody pro jakékoli místo v systému.
 • Elevate engineering and operations efficiency

  • Streamline interdepartmental work-sharing with actionable insights for water networks. Remove barriers created by traditional engineering functions so that your organization can track, share, and collaborate on network data efficiently.
Free Trial
Contact us for a free demo of OpenFlows WaterOPS.
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Contact Sales