• MineCycle Survey

  Better decisions with up-to-date survey

Mine Surveying Software

Deliver more up-to-date survey data with MineCycle™ Survey mine survey software. Get survey results faster by slashing the time required to process measurements. Support faster decisions across the enterprise with flexible and secure access to your survey data.

Přečtěte si více +
  • Measure mine progress
  • Survey surface mines
  • Survey underground mines
  • Measure mine progress
  • Survey surface mines
  • Survey underground mines
Capabilities
 • Měření postupu dolování

  • Analyzujte plánovaný postup dolování ve vztahu k aktuálnímu postupu. Vytvořte 3D model objemu vydolovaného prostoru v souladu s podnikovými standardy, a to přímo z neupravených dat ze všech předních mapovacích nástrojů. Porovnejte tento 3D model s plánem dolování pro účely výpočtu a vizualizace nedostatečných nebo nadměrných odstřelů a dalších odchylek.
 • Průzkum povrchových dolů

  • Provádějte progresivní průzkum otevřeného prostoru. Používejte standardní metody úprav, jako například metodu nejmenších čtverců, pravidlo kružítka, Crandallovu metodu a tranzitní metodu. Vytvářejte zprávy o objemech hlušiny v jakémkoli časovém rozmezí a zahrňte do jednoho mapování více hlušinových hald. Importujte a upravujte soubory terénu a provádějte základní návrhy přepravních cest.
 • Průzkum podzemních dolů

  • Realizujte elektronické mapování a opakované mapování při využití dat z přístrojů nebo tištěné dokumenty znázorňující danou lokalitu. Používejte standardní metody úprav, jako například metodu nejmenších čtverců, pravidlo kružítka, Crandallovu metodu a tranzitní metodu. Provádějte všechny požadované operace pro výtyčky, pásky a odchylky a vytvářejte protokoly pro účely prokázání shody a dalšího vývoje.
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více