• Streetlytics

  Inteligentní data podporující inteligentní rozhodování

Celkový pohyb obyvatelstva

Analýza dat pomocí Streetlytics umožňuje uživatelům přijímat sebevědomá rozhodnutí ke zmírnění rizik a zvýšení výnosů díky využití digitálních dvojčat v dopravě.

Streetlytics vylepšuje digitální dvojčata tím, že přidává dimenzi pohybu založenou na šesti typech dat: objemy, rychlosti, původní destinace, domovská místa, chodci a trasy. Streetlytics se v současné době používá k řešení dříve neřešitelných problémů v průmyslových odvětvích, jako jsou plánování dopravy a provoz, kvalita ovzduší, reklama mimo domov (bilboardy a pod.), pojištění a nemovitosti.

Nástroj pro analýzu mobility Streetlytics je založen na pokročilé umělé inteligenci, behaviorálních modelech a špičkových zkušenostech v oblasti analýzy mobility. Náš analytický nástroj je poháněn několika zdroji dat, která zahrnují:

 • Miliardy GPS datových bodů z mobilních zařízení a připojených automobilů.
 • Komplexní demografická a zaměstnanecká data podle okolí.
 • Více než 2 miliony pozorovaných dopravních případů.
 • Přesné digitální znázornění multimodální dopravní sítě; aktuálně mající důvěru automobilového průmyslu při podpoře autonomní navigace vozidel.

Jak začít:

 1. Řekněte nám o výzvách, se kterými se potýkáte.
 2. Využíváme četné zdroje dat v rámci Streetlytics platformy a poskytneme vám komplexní data, která potřebujete.
 3. Vaše rozhodnutí budou jasná a vy budete moct postupovat s jistotou.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Špičkový datový produkt

  • Uvidíte prostorové a časové pokrytí, účel a způsob cestování, itineráře, data domovských a demografických cestovatelů a také objem i rychlost cestujících.
 • Zachování toku

  • Historicky se počítání dopravních případů zakládalo na nekonzistentních vzorcích. Výsledkem byla nekonzistentní data. Nástroj Streetlytics tuto nekonzistentnost eliminuje.
 • Komplexní pokrytí dat

  • Úplné porozumění datům vám pomůže vidět širší souvislosti. Ušetříte peníze a čas, když budete vědět, že máte hned na začátku k dispozici všechny informace.
 • Multiple Independent Data Sources

  • A diversified solution providing increased validity, increased confidence, and inherently more robust than traditional data sources.
 • Možnosti integrace dat

  • Získejte bohatší informace a přidejte hodnotu tím, že budete integrovat interní a externí datové sady založené na domovských místech cestujících.