Software pro modelování a vizualizace

Jednoduše zobrazujte, modelujte, dokumentujte a vizualizujte projekty libovolné velikosti nebo složitosti za účelem chytřejšího doručení projektů. Pomocí ověřených technologií se můžete sebejistě pustit do libovolného projektu návrhu, výstavby nebo provozu. Bez ohledu na to, s jakými informacemi návrhu pracujete nebo jaký druh výstupů je požadován, můžete se spolehnout na modelovací a vizualizační produkty společnosti Bentley, které zajistí flexibilitu a výkon pro včasné dokončení úlohy a v mezích rozpočtu.

Modelovací a vizualizační produkty společnosti Bentley poskytují sílu a všestrannost pro přesné zobrazení, modelování, dokumentaci a vizualizaci bohatých informací 2D a 3D návrhů všech typů a měřítek pro profesionály v každém oboru, u infrastrukturních projektů každého typu.

Produkty
 • MicroStation
  MicroStation
  Modelujte, dokumentujte, získávejte a zobrazujte architektonické, inženýrské, mapovací, stavební a provozní informace návrhů s využitím výkonu a flexibility potřebnými pro nejnáročnější projekty.
 • LumenRT Create high-impact visuals for stakeholders.
  LumenRT
  Integrujte do svých simulovaných návrhů infrastruktury realistické digitální prvky a vytvářejte působivé vizualizace pro zúčastněné strany.
 • stub_ist_22864121_Blueprint_L
  Bentley View
  Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
 • stub-iSt_26135374_L_sailor-with-binoculars-on-sailboat
  Bentley DGN Reader for Windows
  Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
 • Stub_ist_54528934_BusTeamWorking_2XL
  Bentley Configuration Explorer
  Používejte tuto administrativní aplikaci pro správu a diagnostiku aplikací Bentley na základě snadného zkoumání a kontroly konfiguračních souborů a proměnných.
 • Stub-KREODArchitecture_Image002
  GenerativeComponents
  Využijte výhod výpočetního konstrukčního softwaru pro rychlé prozkoumání různých alternativ návrhů budov.
Názory