• Modelování a vizualizace

  Vytvářejte, zobrazujte a předvádějte návrhy přesně

Software pro modelování a vizualizace

Jednoduše zobrazujte, modelujte, dokumentujte a vizualizujte projekty libovolné velikosti nebo složitosti za účelem chytřejšího doručení projektů. Pomocí ověřených technologií se můžete sebejistě pustit do libovolného projektu návrhu, výstavby nebo provozu. Bez ohledu na to, s jakými informacemi návrhu pracujete nebo jaký druh výstupů je požadován, můžete se spolehnout na modelovací a vizualizační produkty společnosti Bentley, které zajistí flexibilitu a výkon pro včasné dokončení úlohy a v mezích rozpočtu.

Modelovací a vizualizační produkty společnosti Bentley poskytují sílu a všestrannost pro přesné zobrazení, modelování, dokumentaci a vizualizaci bohatých informací 2D a 3D návrhů všech typů a měřítek pro profesionály v každém oboru, u infrastrukturních projektů každého typu.

Produkty
 • MicroStation
  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.
 • MicroStation PowerDraft
  Dokumentujte rychle a přesně všechny typy infrastrukturních projektů s potřebnou flexibilitou a výkonností potřebnou i pro nejnáročnější projekty.
 • Bentley LumenRT
  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.
 • Bentley View
  Prohlížejte modely BIM, IFC, DGN, DWG a i-modely, a také mračna bodů, rastrové obrázky a mnoho dalších formátů v oboru.
 • Bentley DGN Reader for Windows
  Nahlížejte na DGN a i-modely a hledejte integrované informace pomocí programů Windows Explorer nebo Microsoft Outlook.
 • i-model ODBC Driver
  Zajistěte přístup k datům v rámci DGN a i-modelů pomocí aplikací Excel, Access, Visual Studio nebo Crystal Reports.
 • Bentley Configuration Explorer
  Používejte tuto administrativní aplikaci pro správu a diagnostiku aplikací Bentley na základě snadného zkoumání a kontroly konfiguračních souborů a proměnných.
Názory