• MicroStation

  Návrhy vycházející z relevantních informací a víceoborové výstupy

Software pro modelování návrhů

Pokročilé funkce parametrického 3D modelování programu MicroStation umožňují profesionálům v infrastruktuře z jakéhokoli oboru dodávat modely založené na relevantních datech a připravené pro BIM.  Váš tým může v programu MicroStation spojovat svoji práci, včetně návrhů a modelů vytvořených v aplikacích BIM pro konkrétní obory od Bentley. Díky tomu můžete vytvářet komplexní, víceoborové modely BIM, dokumentaci a další výstupy. Jelikož váš projektový tým bude pracovat v univerzální modelovací aplikaci, může snadno komunikovat a sdílet chytré výstupy a udržovat integritu dat.

MicroStation a všechny aplikace BIM od Bentley jsou postavené na stejné komplexní modelovací platformě. Tak můžete práci v programu MicroStation snadno začleňovat do pracovních postupů specifických pro jednotlivé obory pomocí aplikací pro modelování návrhu a analytické modelování BIM od Bentley. Díky této flexibilitě může každý člen vašeho projektového týmu pracovat přesně s tou aplikací, kterou potřebuje.

Přečtěte si více +
  • MicroStation Product Story Overview
  • Create Project Deliverables
  • Design in Context
  • Design with true 3D parametric modeling
  • Lay Out and Annotate Drawings
  • Produce Animations and Renderings Video
  • Visualize and Analyze Designs
  • MicroStation_Work in a Personalized Environment
Funkce
 • Vytvářejte projektové výstupy

  • Vytvářejte konzistentní, vysoce kvalitní výstupy, jako jsou papírové výkresy, zprávy, 2D/3D PDF soubory, i-modely a 3D fyzické modely. Vyvářejte anotace (poznámky), zobrazovací styly a hlášení (zprávy) přímo z vložených vlastností objektů, které zajistí, že vždy zůstanou synchronizované s konstrukčním modelem během probíhající práce.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Navrhujte s opravdovým 3D paramtrickým modelováním

  • Vyvíjejte i ty nejkomplexnejší konstrukční modely s širokou škálou modelovacích nástrojů, včetně modelování ploch, sítí, vlastností a prostorového modelování. Vytvářeje parametrické funkční komponenty s předem definovanými variantami pro snadné vyhladávání a spravování množtsva podobných položek. Použijte extrakční nástroje pro kreslení, která automaticky vnoří výkresy v modelech pro zlepšení přehlednosti a zefektivnění dokumentace pracovních postupů.
 • Prosazování standardů

  • Zajistěte správnou aplikaci organizačních a projekto specifických norem a obsahu. Používejte šablony na kontrolu geometrie a datových norem, jako jsou styly pro dimenze, texty, linie, symboly detailů a další. Jakmile jsou návrhy hotové, použijte automatizované nástroje pro kontrolu výkresů pro dosažení souladu s normami. Zjistěte, jak můžete spravovat změny v návrzích, výkresové normy, kontrolovat a chránit soubory.
 • Rozvrhněte a poznámkujte výkresy

  • Vytvářejte přesné výkresy s použitím komplexních kreslících nástrojů pro rychlé vytvoření Vašeho návrhu od konceptu až po dokončení. Využívejte trvalé omezení pro zachování záměru návrhu a pro urychlení kreslení a anotací pracovních postupů s inteligentním, interaktivním zachycováním a dynamickým vkládáním dat.
 • Vytvářejte animace a vizualizace

  • Zabezpečte oběratele vytvořením realistických filmů a simulací od návrhu, přes výstavbu až po provoz. Vyberte si z klíčových snímků a časově založené animace. Získejte požadované výsledky rychleji, s možností prohlížet živé animace na obrazovce a distribuovaného síťového zpracování. Vytvářejte realistické vizualizace a přistupujte online k dodávaným knihovnám materiálů, osvětlení a dalšímu bohatému fotorealistickému obsahu.
 • Vizualizujte a analyzujte design

  • Pochopte návrhy jasněji prostřednictvím analýzy a provedením vizualizace dat na modelech, na základě jejich geometrie nebo základních atributů. Provádějte analýzu slunečního svitu a stínú v reálném světe. Aplikujte zobrazovací styly v reálném čase pro vizualizaci modelů založených na výšce každého objektu, sklonech, úhlech stran a dalších vložených vlastnostech. Vizualizujte sítě reálného stavu, které vycházejí z asociovaných prostorových dat a atributů.
 • Spolupracujte na návrzích

  • Prohlížejte a pracujte s informacemi o návrzích od ostatních v reálném čase pomocí živých odkazů 2D a 3D DGN, DWG a velkých obrazových souborů, aktualizovaných na vyžádání. Vytvářejte a zaměňujte digitální značky v návrzích. Sledujte a snadno pochopte změny na návrzích a to i na úrovni komponent, v celém jejich životním cyklu. Zlepšete celopodnikovou spolupráci prostřednictvím integrace s ProjectWise.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • Pracujte s důvěrou ve správném kontextu pro každý projekt s automaticky aplikovanými nastaveními a normami, které požadujete. Získejte okamžitou pomoc a dosáhněte mistrovství s přístupem do komplexní knihovny vzdělávání. Zefektivněte Vaše pracovní postupy a intergujte je s podnikovými systémy pomocí široké škály dostupných nástrojů pro možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní včetně Microsoft (VBA), .NET, C++, C# a uživatelsky definovaných maker. Přizpůsobujte a seskupujte nástroje a úkoly a a snižte tak počet stisknutí kláves s přizpůsobitelými ponukami.
Shopping cart
Buy MicroStation Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Contact Sales
Get Pricing and Information

Request pricing options or ask for product information.

Contact Sales
stub_ist_55521046_ComputerCollaborate_2XL
Discover MicroStation
Visit the MicroStation Discovery Center
Start Learning
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
Watch MicroStation Videos
Watch the newest MicroStation training webinars now.
Přečtěte si více
Přečtěte si další recenze o MicroStation
Pohledy