• MicroStation PowerDraft

  Navrhujte a dokumentujte rychle a přesně

Rýsovací software pro vaše nejnáročnější projekty

MicroStation PowerDraft vám dává prostředky k navrhování, dokumentaci a podrobnému specifikování projektů jakékoli velikosti a složitosti. Ať jste architekt, konstruktér, dodavatel nebo profesionál v oblasti GIS, můžete využívat PowerDraft jako doplňující nástroj k jakékoli modelovací nebo konstrukční CAD aplikaci. PowerDraft je více než jen počítačově podporovaný rýsovací software a umožňuje vám vyvíjet a vytvářet přesné a bohaté fyzické a elektronické výstupy snadno a spolehlivě.

Přečtěte si více +
  • MicroStation PowerDraft
  • Create Project Deliverables
  • Design in Context
  • Lay Out and Annotate Drawings
  • Work in a Personalized Environment_PowerDraft
Funkce
 • Vytvářejte projektové výstupy

  • Vytvářejte konzistentní, vysoce kvalitní výstupy, jako jsou papírové výkresy, zprávy, 2D/3D PDF soubory, i-modely a 3D fyzické modely. Vyvářejte anotace (poznámky), zobrazovací styly a hlášení (zprávy) přímo z vložených vlastností objektů, které zajistí, že vždy zůstanou synchronizované s konstrukčním modelem během probíhající práce.
 • Navrhujte v kontextu

  • S jistotou pochopte existující podmínky a urychlete pracovní postupy pro návrh s možností snadno intergrovat fotografie, mračna bodů a 3D sítě reálného stavu do projektových a konstrukčních modelů. Integrujte geoprostorové informace s cílem zajistit, aby byly modely přesne geoprostorovo umístěny.
 • Prosazování standardů

  • Zajistěte správnou aplikaci organizačních a projekto specifických norem a obsahu. Používejte šablony na kontrolu geometrie a datových norem, jako jsou styly pro dimenze, texty, linie, symboly detailů a další. Jakmile jsou návrhy hotové, použijte automatizované nástroje pro kontrolu výkresů pro dosažení souladu s normami. Zjistěte, jak můžete spravovat změny v návrzích, výkresové normy, kontrolovat a chránit soubory.
 • Rozvrhněte a poznámkujte výkresy

  • Vytvářejte přesné výkresy s použitím komplexních kreslících nástrojů pro rychlé vytvoření Vašeho návrhu od konceptu až po dokončení. Využívejte trvalé omezení pro zachování záměru návrhu a pro urychlení kreslení a anotací pracovních postupů s inteligentním, interaktivním zachycováním a dynamickým vkládáním dat.
 • Spolupracujte na návrzích

  • Prohlížejte a pracujte s informacemi o návrzích od ostatních v reálném čase pomocí živých odkazů 2D a 3D DGN, DWG a velkých obrazových souborů, aktualizovaných na vyžádání. Vytvářejte a zaměňujte digitální značky v návrzích. Sledujte a snadno pochopte změny na návrzích a to i na úrovni komponent, v celém jejich životním cyklu. Zlepšete celopodnikovou spolupráci prostřednictvím integrace s ProjectWise.
 • Pracujte v personalizovaném prostředí

  • Pracujte s důvěrou ve správném kontextu pro každý projekt s automaticky aplikovanými nastaveními a normami, které požadujete. Získejte okamžitou pomoc a dosáhněte mistrovství s přístupem do komplexní knihovny vzdělávání. Zefektivněte Vaše pracovní postupy a intergujte je s podnikovými systémy pomocí široké škály dostupných nástrojů pro možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní včetně Microsoft (VBA), .NET, C++, C# a uživatelsky definovaných maker. Přizpůsobujte a seskupujte nástroje a úkoly a a snižte tak počet stisknutí kláves s přizpůsobitelými ponukami.
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
stub_ist_55521046_ComputerCollaborate_2XL
Objevte možnosti MicroStation
Navštivte portál MicroStation Discovery Center
Přejít na školení