• Konstrukční analýza pro námořní stavitelství

  Nic není silnější než moře

Software pro konstrukční analýzy pobřežních staveb

Dodávejte včas, v souladu s požadavky a předpisy, a navíc efektivně projekty v oblasti pobřežních inženýrských konstrukcí, námořních provozů a návrhu plavidel s využitím software osvědčeného u jeho uživatelů v tomto průmyslovém segmentu.

Zajistěte efektivnější spolupráci mezi různými obory pomocí softwarových aplikací pro provádění analýz, navrhování a simulaci odezvy komplexních pobřežních konstrukcí a plavidel na vnější i vnitřní podněty. Věnujte se všem konstrukčním aspektům a aspektům lodního projektování u vašich projektů pobřežních staveb a konstrukcí s využitím softwarů SACS, MOSES a MAXSURF.

Přečtěte si více +
Produkty
 • stub_MC_CPOC_26090983
  MOSES
  Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
 • stub_ist_7809800_FastSupplyVessel_L
  MAXSURF
  Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
 • stub_windturbine_290x162
  SACS Wind Turbine
  Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.
 • Offshore Wind
  OpenWindPower Floating Platform
  Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin plovoucích větrných farem.
 • CloudServices
  Cloudové služby SACS
  Využijte výhod výpočetních, datových a kolaborativních funkcí cloudu. Pracujte více, lépe a rychleji.
 • SACS Collapse plastic analysis software
  SACS Collapse
  Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.
 • Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue
  Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.
 • Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure
  Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.
 • Stub_ist_33217226_offshore_XL
  SACS Pile Structure Design
  Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.
 • PLAXISMoDeTo
  PLAXIS Monopile Designer
  Vylepšete své návrhy pro monopilní základy pomocí PLAXIS Monopile Designer a snižte náklady na větrné farmy.
Názory