• Konstrukční analýza pro námořní stavitelství

  Nic není silnější než moře

Software pro konstrukční analýzy pobřežních staveb

Dodávejte včas, v souladu s požadavky a předpisy, a navíc efektivně projekty v oblasti pobřežních inženýrských konstrukcí, námořních provozů a návrhu plavidel s využitím software osvědčeného u jeho uživatelů v tomto průmyslovém segmentu.

Zajistěte efektivnější spolupráci mezi různými obory pomocí softwarových aplikací pro provádění analýz, navrhování a simulaci odezvy komplexních pobřežních konstrukcí a plavidel na vnější i vnitřní podněty. Věnujte se všem konstrukčním aspektům a aspektům lodního projektování u vašich projektů pobřežních staveb a konstrukcí s využitím softwarů SACS, MOSES a MAXSURF.

Přečtěte si více +
Produkty
 • Stub_bigstock-Offshore-Platfrom-40273759
  SACS
  Zajistěte shodu s předpisy pro všechny typy námořních staveb pomocí automatizovaných pracovních postupů v průmyslovém standardu SACS pro navrhování námořních staveb.
 • stub_MC_CPOC_26090983
  MOSES
  Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.
 • stub_ist_7809800_FastSupplyVessel_L
  MAXSURF
  Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.
 • Offshore WInd
  OpenWindPower
  Zajistěte, aby pevné a plovoucí námořní plošiny větrných farem odpovídaly předpisům pomocí OpenWindPower – průmyslový standard pro větrnou energetiku na moři.
 • PLAXISMoDeTo
  PLAXIS Monopile Designer
  Vylepšete své návrhy pro monopilní základy pomocí PLAXIS Monopile Designer a snižte náklady na větrné farmy.
Názory