• MOSES

  Zvítězte nad komplexitou námořních provozů

Dockwise Shipping B.V. | Přeplavení CPOC | Thajský záliv

Integrovaný software pro simulaci námořních staveb

Minimalizujte rizika spojená s projekty v pobřežních oblastech na základě návrhů optimalizovaných pomocí integrovaného simulačního software MOSES. Využívejte nejlepší průmyslové praktické postupy pro instalační a konstrukční kroky a zkoumejte alternativy návrhu díky efektivitě a flexibilitě jednotného modelovacího prostředí. Provádějte simulace odezev kompletního systému pomocí pokročilých, integrovaných výpočetních nástrojů pro reakce na hydrostatické, hydrodynamické, strukturální vlivy a vlivy kotevních prostředků. Eliminujte dodatečné úpravy a prodlevy projektu na základě spolupráce s konstrukčními týmy díky integraci s SACS.

Přečtěte si více +
  • MOSES Product Story Overview
Funkce
 • Analyzujte plovoucí systémy

  • Automatizujte globální analýzu výkonnosti s využitím simulačního jazyka pro definování podmínek okolního prostředí, specifikujte konfiguraci kotvišť a spouštějte integrované výpočty v unifikovaném prostředí. Zajistěte, aby odezva systému byla v definovaných mezích v příslušném rozsahu provozních podmínek.
 • Modelujte námořní plavidla a plošiny

  • Snadno vytvářejte modely nových nebo stávajících lodních trupů a přetvářejte je tak, aby vyhovovaly požadavkům projektu. Připravujte modely plavidel nebo plovoucích soustav pomocí interaktivních grafických nástrojů pro námořní stavby. Vizualizujte modely nádrží a oddílů během modifikace pro zajištění přesné definice zatížení.
 • Simulace námořních operací

  • Provádějte správu komplexních instalačních sekvencí a systematicky zkoumejte alternativní návrhy pomocí obsáhlých a přizpůsobitelných skriptovacích nástrojů. Řešte problematické úkoly námořních inženýrských staveb s pomocí předdefinovaných maker založených na historických projektech pro účely simulace, vizualizace a vyhodnocení plánovaných činností. 
Shopping cart
Buy MOSES Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_CONNECTEVENT_notext
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.