• OpenWindPower Floating Platform

  Síla dodávat obnovitelnou energii

OpenWindPower Floating Platform

Objevujte alternativní návrhy bezpečných a nákladově efektivních staveb pevných a plovoucích větrných farem s OpenWindPower Floating Platform. Ušetřete čas díky komplexním automatizovaným nástrojům pro určování hydrodynamického, aerodynamického a stavebního zatížení. Snižte dobu provozu rozdělením analýz frekvenční a časové domény do více jader, buď na jednom počítači, nebo na několika počítačích prostřednictvím místní sítě.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte systémy plovoucích staveb

  • Automatizujte analýzy pomocí simulačního programovacího jazyka softwaru MOSES, a definujte tak podmínky okolního prostředí, určete konfigurace ukotvení a spouštějte integrované řešitele v jediném prostředí. Zajistěte, aby byla reakce systému v souladu se stanovenými limity široké škály provozních podmínek.
 • Zajistěte shodu s předpisy pro konstrukce námořních staveb

  • Zajistěte shodu staveb s předpisy pomocí integrovaných kontrol. Filtrujte výsledky pro kritické podmínky. Optimalizujte návrh a konfiguraci tak, aby odpovídaly velkému množství současných a dřívějších mezinárodních předpisů včetně API, AISC, EC, ISO, DNV a Norsok. Dodávejte dokumentaci pro prokázání shody s předpisy.
 • Modelujte plovoucí plošiny

  • Vytvářejte komplexní 3D modely pro jakoukoli plošinu za pomoci průvodců a interaktivních skicovacích nástrojů. Pomocí snadno použitelných nástrojů dělejte u svých modelů vyměřené změny, a systematicky tak prozkoumejte alternativní návrhy. Aplikujte transformace, a zvyšte tak produktivitu počátečního procesu navrhování.