• SACS Collapse

  Návrh pro bezpečnost

Software pro nelineární analýzu zhroucení

Stanovujte konstrukční provozní meze námořních staveb pomocí software SACS Collapse. Omezte rizika strukturálního selhání v důsledku extrémních zatížení podmínkami okolního prostředí nebo náhodnými událostmi s využitím plně plastické analýzy pro počáteční certifikaci, opakovanou certifikaci a návrhy bezpečnostních případů. Urychlete pracovní postup na vykonání plné plastické analýzy zhroucení konstrukce s využitím standardních vstupních dat pro analýzu SACS. Zlepšete integritu dat prostřednictvím plné integrace s aplikačními balíky SACS, díky které se nevyžaduje nové modelování.

Přečtěte si více +
  • SACS Structure Product Oveview
  • Perform Multi-Linear Elasto-Plastic Analysis
Funkce
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte multilineární elastoplastickou analýzu

  • Automatizujte přesné předpovídání nelineárních strukturálních reakcí a odezvy na velké výchylky u plošin a sloupových konstrukcí. Specifikujte analýzu tak, aby zohledňovala ohebnost trubkových spojů. Definujte nelineární nosné prvky.
 • Provádějte analýzu zborcení námořních staveb

  • Provádějte kompletní analýzy plastických deformací jakékoli námořní konstrukce včetně vlivů pulzních a časově podmíněných zatížení. Vizualizujte progresi selhání, postupnou plastifikaci a mechanismus zborcení s graficky zobrazenými výsledky.
Shopping cart
Buy SACS Collapse Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_CONNECTEVENT_notext
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.