• SACS Fatigue

  Návrh pro bezpečnost

Software pro vyhodnocení únavové životnosti a související přepracování konstrukce

Vyhodnocujte únavovou životnost námořních staveb pomocí software SACS Fatigue. Minimalizujte riziko poruch vyplývajících z cyklického zatěžování prostřednictvím širokého spektra analýz únavy materiálů specifické pro námořní stavby, např. analýza větru, vln, spektrálnícj jevů, časově historických hledisek a deterministická analýza. Zajistěte plnění daných požadavků využitím automatizovaného, kompletního, interaktivního návrhu z hlediska únavy materiálu a související analýzy. Ušetřete čas díky sdílení dat prostřednictvím plné integrace software s SACS Offshore Structure.

Přečtěte si více +
  • SACS Structure Product Oveview
Funkce
 • Posuzujte dynamickou odezvu pomocí spektrální analýzy a analýzy v průběhu času

  • Stanovte životnost z hlediska únavy materiálu prostřednictvím kompletní nelineární analýzy půdy a strukturální analýzy a rovněž dynamické spektrální analýzy a analýzy v průběhu času. Provádějte výpočty spektrální únavy materiálu v důsledku působení větru včetně nárazových jevů a prostorové korelace. Stanovte poškození materiálu v důsledku působení vln v průběhu času.
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty životnosti z hlediska únavy materiálu

  • Dodržujte předpisy pro návrhy námořních staveb díky výpočtům komplexních faktorů proměnných koncentrací zatížení za pomoci automatizovaně vytvářených sítí spojů nebo předdefinovaných průmyslových pravidel SCF. Získejte přístup k údajům o únavě materiálů při působení větru a vln při použití standardních nebo uživatelsky definovaných křivek S-N.
 • Upravujte konstrukce pomocí únavových dat

  • Optimalizujte životnost potrubních spojů z hlediska únavy materiálu pomocí interaktivních úprav návrhů jakéhokoli spoje na základě změn konstrukčních dat a únavových parametrů. Během přepracování návrhu únavy materiálů u spojů berte do úvahy časově historickou analýzu.
Shopping cart
Buy SACS Fatigue Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej
Callout_CONNECTEVENT_notext
Proč využívat služeb CONNECT?

Se službami CONNECTservices se naučíte dokonale zvládnout práci s vašimi aplikacemi Bentley a své pracovní úlohy zpracovávat kdykoli a odkudkoli. Umožněte vašim týmům vzájemné propojení a spolupráci.